poniedziałek, 23 września 2019

Newsroom

Kwietniowa emisja Rokity debiutuje z premią

msd | 21 maja 2019
Uplasowane w ubiegłym miesiącu siedmioletnie papiery PCR0426 w pierwszych godzinach obecności na GPW wyceniane są na 100,25-100,61 proc. nominału.

Za warte 22 mln zł obligacje PCC Rokita płaci stałe 5 proc. Przy ostatniej cenie, ustalonej w południe na 100,61 proc. nominału, nowy dług notowany jest z 4,86 proc. rentowności brutto. To około 0,3 pkt. proc. więcej niż w przypadku o rok i dwa lata krótszych obligacji PCR0324 i PCR0425.

Do godz. 12.30 właściciela zmieniło 165 debiutujących obligacji PCR0426 (ich nominał to 100 zł).

Nowe papiery uplasowano w publicznej ofercie do 22 mln zł, w której wartość popytu przekroczyła 61,8 mln zł. Konieczna okazała się więc 64-proc. redukcja. Była to pierwsza emisja w ramach programu o wartości do 300 mln zł, dla którego prospekt wygasa za miesiąc.

Termin nowej emisji zbiegł się w czasie z wykupem starszej serii PCR0419, także wartej 22 mln zł.

Łącznie na Catalyst notowanych jest 12 serii obligacji chemicznej spółki. Kolejny wykup czeka ją w październiku tego roku, gdy zapadać będzie warta 25 mln zł seria PCR1019. Aktualnie rynek wycenia ją na 101,49 proc., co z uwagi na bliski termin spłaty daje tylko 1,22 proc. rentowności brutto i ujemną rentowność netto (minus 0,07 proc.).

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje