piątek, 29 maja 2020

Newsroom

Legimi uplasowało obligacje zamienne

msd | 20 września 2018
Dostawca e-booków w usłudze abonamentowej pozyskał 865 tys. zł z wartej do 1 mln zł prywatnej oferty papierów dłużnych zamiennych na akcje.

Oferta nowych obligacji serii P była kierowana do właścicieli dwóch starszych emisji – serii F i M, wartych odpowiednio 425 tys. zł oraz 449 tys. zł. Ostatnią z nich uplasowano niedawno, bo w maju tego roku.

Nowy dług ma 12-miesięczny okres spłaty, a wysokość jego oprocentowania nie została ujawniona.

Każda obligacja serii P o wartości nominalnej 1 tys. zł uprawniać będzie do zamiany na 62 akcje serii F, co implikuje ich cenę emisyjną na poziomie 16,13 zł. Podobnie, bo na 16,0 zł, ustalona była cena emisyjna w marcowej emisji publicznej Legimi. Wcześniej też spółka emitowała akcje po 13,9 zł, ale oferta skierowana była do jej obligatariuszy.

Niecałe dwa tygodnie temu Legimi informowało o pozyskaniu 380 tys. zł z wartej do 750 tys. zł prywatnej emisji 12-miesięcznych papierów dłużnych oprocentowanych na stałe 8,5 proc. Wcześniej, w czerwcu, spółka zamknęła też dwie inne emisje – publiczną na 1,2 mln zł oraz prywatną na 0,75 mln zł. 

Obligacje Legimi nie są na razie notowane na Catalyst. Spółka ma na koncie wiele emisji, w tym trzy publiczne (jedna wykupiona). Do giełdowego obrotu trafić miała uplasowana we wrześniu ubiegłego roku seria J na 3 mln zł. 

Więcej wiadomości o Legimi S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje