czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Leszek Czarnecki rozważa połączenie GNB i Idea Banku

msd | 18 lipca 2018
Głównego akcjonariusza do ewentualnej konsolidacji obu banków miałaby skłaniać „postępująca konsolidacja polskiego sektora bankowego oraz rosnące wymagania regulacyjne”.

Połączenie mogłoby też objąć pozostałe podmioty wchodzące w skład grup kapitałowych Getin Noble Banku oraz Idea Banku.

Pan dr Leszek Czarnecki oczekuje istotnych synergii kosztowych i sprzedażowych oraz wzmocnienia potencjału sprzedażowego połączonych instytucji. W związku z tym w najbliższym czasie zamierza doprowadzić do podjęcia przez oba banki działań mających na celu analizę korzyści i kosztów takiego połączenia i ewentualnego uzgodnienia harmonogramu oraz szczegółowej struktury połączenia – poinformowano w komunikacie GNB.

Ewentualne połączenie, jak deklaruje główny akcjonariusz, pozostałoby bez wpływu na zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego plan ochrony kapitału dla GNB. Zaplanowane dokapitalizowania miałyby się odbyć zgodnie z harmonogramem. 

W ramach dokapitalizowania gwarantowanego przez głównego akcjonariusza banku możliwe jest również wprowadzenie do połączonych banków innych inwestorów zainteresowanych takim połączonym podmiotem – poinformowano. 

Na koniec I kwartału łączne aktywa grupy GNB wynosiły 58,4 mld zł. W przypadku Idea Banku było to zaś 23,8 mld zł. GNB przynosi straty i znajduje się w programie naprawczym. Bank, jak zapewniają jego przedstawiciele, jest po porządkowaniu jakości aktywów, aczkolwiek zmaga się z problemami kapitałowymi. Idea Bank także nie jest wolny od problemów. Ostatnimi czasy jednym z jego poważniejszych kłopotów jest udział w prywatnych emisjach obligacji GetBacku o dużej skali.

Na Catalyst notowanych jest 35 serii obligacji GNB (w tym 34 serie podporządkowane) oraz jedna podporządkowana emisja Idea Banku. Wiele emisji GNB wycenianych jest powyżej 9-10 proc. rentowności. Papierami Idei do transakcji dochodzi natomiast tylko sporadycznie. Po raz ostatni trzy tygodnie temu po 99,9 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A., Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst