piątek, 30 września 2022

Newsroom

Lipcowa emisja Kredyt Inkaso już w obrocie

ems | 16 sierpnia 2022
W pierwszych transakcjach inwestorzy powitali emisję publiczną zakończoną ledwie trzy tygodnie temu wyceną na poziomie 99,5 proc. nominału, czyli 11,9 proc. brutto.

W porównaniu do wiosennej emisji, nowa seria wyceniana jest nieco niżej, ale trzeba pamiętać, że w marcu Kredyt Inkaso oferowało inwestorom 4,9 pkt proc. marży ponad WIBOR, a w lipcu było to już 4,7 pkt proc. Ponadto wydłużeniu uległ okres spłaty – z 43 miesięcy do 48 miesięcy. 

Dlatego – biorąc pod uwagę, że seria KIN1025 (to emisja z marca) regularnie wyceniana jest w okolicach 101 proc., co daje jej 11,5 proc. rentowności, wycena serii KRI0726 powinna wrócić w okolice 100 proc., co dawałoby jej 11,7 proc. rentowności brutto i nieznaczną tylko premię wobec poprzedniej emisji, wynikającą z dłuższego okresu spłaty.

Poza tymi detalami obie serie różni niewiele. Pochodzą one z programu publicznych emisji, który niezbyt się Kredyt Inkaso udał. Z pierwszej emisji grupa pozyskała mniej niż 5 mln zł, ponieważ zaoferowała stałe oprocentowanie w czasie, w którym RPP dokonywała pierwszych podwyżek stóp. Druga emisja przyniosła grupie 17 mln zł wpływów (z emisji wartej 20 mln zł), ponieważ przeprowadzono ją tuż po napaści Rosji na Ukrainę. Trzecia emisja – właśnie ta, która we wtorek trafiła do obrotu – przyniosła 15,7 mln zł wpływów (z maksymalnych 20 mln zł) i przeprowadzono ją w środku sezonu wakacyjnego. Niemniej, w tym samym czasie trwały też zapisy na obligacje Kruka, który oferował inwestorom dłuższy okres wykupu (pięć lat), niższą marżę i papiery warte 60 mln zł i ta emisja zakończyła się nadsubskrypcją. Nie jest więc łatwo zdobyć i utrzymać względy inwestorów indywidualnych.

Prospekt Kredyt Inkaso wygasa w sierpniu br., zatem na jego bazie grupa raczej nie przeprowadzi już kolejnych emisji obligacji. Być może zdecyduje się na złożenie kolejnego prospektu, co otwierałoby drogę kolejnym emisjom publicznym, zapewne nie wcześniej niż pod koniec roku. 

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst