środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

Listopadowa emisja J.W. Construction debiutuje na Catalyst

msd | 12 stycznia 2018
Deweloper wprowadził do obrotu warte 94 mln zł niezabezpieczone papiery oprocentowane na WIBOR 6M plus 3 pkt proc. marży przy trzyletnim okresie spłaty i okresowej amortyzacji.

Ostateczny termin wykupu długu ustalono na listopad 2020 r., ale wcześniej w listopadzie 2018 r. i listopadzie 2019 r. emitenta czeka spłata odpowiednio 10 i 45 proc. pierwotnej wartości emisji (9,4 i 42,3 mln zł). Niezależnie od tego, J.W. Construction przysługuje też opcja wcześniejszej spłaty, z której spółka może korzystać w dniach wypłaty kuponu. W razie skorzystania z opcji call emitent zapłaci obligatariuszom premię (1,2-0,4 proc. nominału).

Bazowa marża na poziomie 3 pkt proc. może zostać podniesiona o 0,5 lub 1 pkt proc., gdyby wskaźnik dług netto/kapitały własne przekroczył odpowiednio 0,7x oraz 0,85x. Powyżej poziomu 1,0x doszłoby zaś do naruszenia warunków emisji. Wśród kowenantów znalazły się też między innymi zapisy dające obligatariuszom prawo do żądania przedterminowego wykupu, gdyby JWC wypłaciło dywidendę lub gdyby akcje spółki wycofano z obrotu.

Warte 94 mln zł papiery JWC1120 uplasowano w ramach prywatnej oferty do 100 mln zł. Jako cel emisji wskazano finansowanie bieżącej działalności, w tym finansowanie zakupu gruntów i wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich. Trzy tygodnie po zamknięciu emisji deweloper wykupił w terminie warte 72 mln zł papiery JWC1217.

Do godz. 11.30 nie handlowano debiutującymi obligacjami JWC1120. Według ofert kupna/sprzedaży papiery wyceniane są na 100/100,25 proc. nominału.

Starsza, wyemitowana w maju ubiegłego roku, seria JWC0520 w ostatniej transakcji, sprzed trzech dni, wyceniana była na 100,62 proc. nominału. Aktualnie nabyć ją można od ręki po 100,58 proc., co dawałoby 4,45 proc. rentowności brutto (ale bez uwzględnienia okresowej amortyzacji).

Więcej wiadomości o J.W. Construction S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje