środa, 27 maja 2020

Newsroom

LPP: naszym nadrzędnym celem będzie zachowanie płynności finansowej

msd | 21 maja 2020
Przeprowadzone przez odzieżową grupę stress testy wskazują, że powinna utrzymać wystarczające zasoby gotówkowe w perspektywie kilkunastu miesięcy. Dopiero w bardzo pesymistycznym scenariuszu, z drugą falą zachorowań na koronawirusa i ponownym zamknięciem sklepów, LPP mogłoby zabraknąć pieniędzy na bieżące regulowanie zobowiązań.

W zakończonym 31 stycznia wyjątkowym, bo czteromiesięcznym, IV kwartale roku obrotowego 2019/202 grupa LPP wypracowała 829 mln zł cash flow operacyjnego. Na koniec stycznia miała na rachunkach prawie 1,35 mld zł gotówki i dodatkowe 97 mln zł w funduszach pieniężnych. Przy 572,4 mln zł zobowiązań odsetkowych (bez umów najmu, ujętych jako leasing po wdrożeniu MSSF 16) i tak wysokim saldzie środków pieniężnych dług netto odzieżowej grupy pozostawał więc ujemny, a płynność gotówkowa sięgała wysokich 0,43x. Ogółem grupa była więc naprawdę nieźle przygotowana do szoku, jaki jej zgotowała pandemia koronawirusa, z zamknięciem wszystkich sklepów stacjonarnych na czele. Wiele też wskazuje, że płynnościowa poduszka pozwoli przejść LPP przez kryzys suchą stopą, bez konieczności podejmowania pilnych działań, które mogliśmy obserwować choćby w przypadku CCC.

Przygotowane przez LPP stress testy zakładają, że nawet w scenariuszu pesymistycznym poziom gotówki w grupie nie powinien obniżyć się poniżej 574 mln zł (743 mln zł w scenariuszu bazowym). Dopiero scenariusz bardzo pesymistyczny mógłby wymagać od grupy sięgnięcie po zewnętrzne finansowanie.

„Jedynie w scenariuszu bardzo pesymistycznym, który zakładałby drugą falę zachorowań na COVID-19, a w związku z tym ponowne zamknięcie sklepów w październiku 2020 roku, grupie mogłoby pod koniec 2020 roku zabraknąć środków pieniężnych celem bieżącego regulowania zobowiązań wobec swoich dostawców. Jednak w tym wyjątkowo negatywnym przypadku, grupa posiada jeszcze wystarczająco dużo czasu oraz zdolność do pozyskania zewnętrznego finansowania, czy to w postaci kredytów bankowych, emisji obligacji, wsparcia rządowych programów np. z PFR, czy w ostateczności przeprowadzenia nowej emisji akcji” – podano w sprawozdaniu.

Jak wynika z prezentacji wynikowej LPP, grupa posiada 1,4 mld zł otwartych linii kredytowych i nie planuje nowych emisji akcji, ani obligacji. Celem LPP ma być natomiast „zachowanie bezpiecznego bilansu” oraz „zachowanie płynności finansowej”. 

Odzieżowa grupa stawia też przed sobą cel powstrzymania spadku dynamiki sprzedaży do nie więcej niż 30 proc. oraz osiągnięcia marży brutto na poziomie 47-49 proc. Ponadto, LPP chce zwiększyć udział kosztów zmiennych, między innymi poprzez uzależnienie czynszów od poziomu obrotów. Negocjacje z galeriami handlowymi w tej sprawie już trwają, a w odniesieniu do 30 proc. powierzchni wypowiedziano umowy (w części przypadków poskutkowało to zmianą warunków najmu na korzystniejsze). 

Z dzisiejszej perspektywy sprawozdanie za zakończony w styczniu 13-miesięczny rok obrotowy 2019/2020 to już przeszłość. Wcześniej bowiem LPP opublikowało też wstępne wyniki za I kwartał – zmienionego – roku obrotowego 2020/2021. W okresie od lutego do kwietnia obroty spadły o 35 proc. r/r do 1,19 mld zł, z czego osiągnięto 265 mln zł straty operacyjnej wobec 64 mln zł zysku przed rokiem. Tymczasem w pierwszych trzech tygodniach maja, czyli już po otwarciu sklepów stacjonarnych, sprzedaż spada o 43 proc. r/r (spadek o 84 proc. w sklepach oraz wzrost o 381 proc. w e-commerce). 

„Z powodu skutków pandemii COVID-19 spodziewamy się, że rok 2020/21 będzie rokiem spadku naszych przychodów do 30 proc. Zakładamy jednak, że spadek sprzedaży będzie miał charakter tymczasowy i po ustąpieniu skutków pandemii w kolejnych latach ponownie będziemy kontynuować wzrost przychodów i rozwój zgodnie z naszą długofalową strategią” – napisano w sprawozdaniu.

Wyemitowane w grudniu pięcioletnie obligacje LPP1224 o wartości 300 mln zł kwotowane są na 96,0/99,99 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o LPP S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Comp na ostatniej prostej do wyjścia z Catalyst

  26 maja 2020
  Na pożegnanie z rynkiem korporacyjnego długu Comp ponownie naruszył kowenant zapisany w umowie kredytowej z bankiem BNP Paribas. Problem rozwiąże będąca w trakcie zamiana obligacji na kredyt.
  czytaj więcej
 • MLP Group bogatszy i bardziej zadłużony

  26 maja 2020
  Za sprawą wzrostu notowań euro deweloper magazynów zanotował skok zysku operacyjnego, ale i kosztów finansowych. Wzrosło także zadłużenie.
  czytaj więcej
 • Best się oddłuża, ale obligacje ciążą płynności

  26 maja 2020
  W 2020 r. windykator wchodził z 82 mln zł gotówki i 338 mln zł szacowanych wpływów z wierzytelności. To za mało na spłatę całości krótkoterminowego zadłużenia oraz pokrycie kosztów działalności i odsetek. Rezerwy płynności Bestu leżą jednak w kredytach, akcjach Kredyt Inkaso, czy potencjalnej prolongacie pożyczek od akcjonariuszy. Wiele korzyści przyniósłby nowy inwestor.
  czytaj więcej
 • Wzrost zysków i zadłużenia Pekabeksu

  25 maja 2020
  Grupa ma za sobą bardzo udany kwartał widoczny we wzrośnie rachunku wyników, okupiony jednak historycznie najwyższym długiem netto i spadkiem płynności gotówkowej.
  czytaj więcej

Emisje