poniedziałek, 30 listopada 2020

Newsroom

LPP pozyskało 112,9 mln zł ze sprzedaży akcji własnych

msd | 19 listopada 2020
W ramach procesu przyspieszonej księgi popytu odzieżowa spółka sprzedała 17,1 tys. własnych akcji po cenie 6600 zł za sztukę.

LPP sprzedało w środę niemal wszystkie z posiadanych dotychczas 18 tys. własnych akcji. Sprzedane 17,1 tys. walorów odpowiada 0,97 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawnia do 0,55 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. 

Ustalona na 6600 zł cena za każdą akcję była o 8,1 proc. niższa niż na zamknięciu sesji poprzedzającej ogłoszenie przyspieszonej księgi popytu.

Łączne wpływy brutto dla LPP ze sprzedaży akcji własnych wyniosą niecałe 112,9 mln zł.

Na koniec lipca odzieżowa grupa miała 1,76 mld zł gotówki, która przekraczała wartość jej zadłużenia finansowego o blisko 0,73 mld zł. 

Za notowane na Catalyst obligacje na 300 mln zł z terminem wykupu w grudniu 2024 r. LPP płaci 1,1 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. W ostatniej transakcji, zawartej w minioną środę, papiery LPP1224 wyceniano na 99,5 proc. nominału.

Więcej wiadomości o LPP S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje