poniedziałek, 23 września 2019

Newsroom

Marvipol skupił własne obligacje za 89,1 mln zł

msd | 06 czerwca 2019
Spółka nabyła w celu umorzenia papiery dłużne pochodzące z czterech różnych emisji. Skup objął także ponad połowę wartej 60 mln zł serii S, która wygasa w sierpniu tego roku.

Z wartych 60 mln zł papierów serii S (MVP0819) deweloper skupił w celu umorzenia 31,08 mln zł. Dodatkowo spółka nabyła też 33,23 mln zł nominału z wartej 80,08 mln zł serii T (MVP0821), a także 0,8 mln zł z serii U (MVP1120) o całkowitej wartości 66 mln zł. Wreszcie Marvipol skupił też wszystkie nienotowane papiery serii R na 24 mln zł, które miały wygasać w styczniu przyszłego roku.

Łącznie spółka nabyła w celu umorzenia obligacje za 89,11 mln zł, na co wydała 90,79 mln zł, licząc razem z odsetkami i prowizjami. 

W ostatni poniedziałek Marvipol informował o zamiarze uplasowania nowych papierów dłużnych serii Y o wartości do 60 mln zł. 

(…) w przypadku przeprowadzenia emisji obligacji serii Y, wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach wszystkich serii przez emitenta wynosić będzie 240.970 tys. zł – poinformował Marvipol.

Na Catalyst notowane są cztery serie długu Marvipolu. Wygasające w sierpniu papiery MVP0819 wyceniane są na 100,2 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje