sobota, 23 lutego 2019

Newsroom

MCI.PrivateVentures FIZ uplasował emisję w całości

msd | 01 lutego 2018
Dzień przekroczenia zapisów w wartej 40 mln zł publicznej ofercie obligacji wystąpił w czwartek. Zapisy potrwają do piątku włącznie, ale popyt z ostatnich dwóch dni zostanie zredukowany.

Skrócenie terminu przyjmowania zapisów nie będzie potrzebne, ponieważ do wyczerpania dostępnej puli doszło przedostatniego dnia oferty. Pierwotnie przyjmowanie zapisów na papiery MCI.PV FIZ zakończyć się miało 26 stycznia, lecz fundusz zdecydował o przesunięciu terminu zamknięcia emisji na 2 lutego. Zdecydować miały o tym nowe regulacje, związane z MiFID II, które nieco opóźniły przyjmowanie zapisów, wynika z wyjaśnień Wojciecha Marcińczyka, wiceprezesa MCI Capital TFI.

Obligacje MCI.PV FIZ, na które zapisać się można jeszcze w piątek, oprocentowane są na WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. marży (5,3 proc. w pierwszym okresie odsetkowym) przy czteroletnim okresie spłaty. Te same warunki fundusz proponował w poprzedniej emisji, zamkniętej w październiku.

W trzech dotychczasowych emisjach, licząc z dobiegającą końca ofertą papierów serii P1C, fundusz pozyskał w sumie 110 mln zł. Cały program, dla którego prospekt ważny jest do końca sierpnia, wart jest 200 mln zł. O uruchomienie programu publicznych emisji ubiega się też MCI Capital, główny inwestor w funduszach wydzielonych w ramach MCI.PV FIZ.

Dwie poprzednie serie obligacji MCI.PV FIZ wyceniane są na Catalyst ze skromną premią wobec nominału. W czwartkowych transakcjach rentowność serii MCF1020 oraz MCF1121 ustalono odpowiednio na 5,18 i 5,23 proc. brutto.

Więcej wiadomości o MCI.PrivateVentures FIZ

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje