wtorek, 18 czerwca 2024

Newsroom

MF poskromiło wygórowane oczekiwania wobec obligacji detalicznych

msd | 31 sierpnia 2023
Po mocno przestrzelonych założeniach na 2023 r. w przyszłym roku resort finansów spodziewa się sprzedać nowe obligacje oszczędnościowe za 7 mld zł netto.

Zgodnie z projektem kolejnej ustawy budżetowej, Ministerstwo Finansów zakłada sprzedaż papierów oszczędnościowych za 31,9 mld zł w 2024 r. (średnio 2,7 mld zł na miesiąc), co po uwzględnieniu nadchodzących wykupów ma mu zapewnić łącznie 7 mld zł wpływów netto. To kropla w morzu tego, co resort finansów założył sobie przed rokiem i co wielokrotnie wskazywaliśmy za praktycznie niemożliwe do osiągnięcia.

Ale po kolei. Pierwotny plan przychodów i rozchodów w ustawie budżetowej na 2023 r. zakładał, że MF sprzeda obligacje detaliczne za 75,3 mld zł brutto, osiągając z tego tytułu 41,3 mld zł wpływów netto. Wobec dalekiego od oczekiwań popytu, w lipcowej nowelizacji ustawy zakładaną na ten rok sprzedaż brutto i netto ograniczono odpowiednio do 40,3 mld zł oraz 18,5 mld zł. Ale to nadal za dużo. Opublikowane bowiem przy okazji projektu nowej ustawy budżetowej przewidywane wykonanie zakłada, że w 2023 r. resort finansów sprzeda papiery oszczędnościowe za 37 mld zł brutto i 14,9 mld zł netto.

Póki co, po ośmiu miesiącach tego (uwzględniając szacunki Obligacje.pl za sierpień) sprzedaż brutto obligacji detalicznych to około 28,4-28,5 mld zł. Do końca roku MF powinno więc sprzedawać papiery za średnio 2,1 mld zł miesięcznie, co akurat nie jest już wygórowanym oczekiwaniem.

Całkowite przyszłoroczne potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa oszacowano na 225,4 mld zł wobec oczekiwanych do zrealizowania 143 mld zł w tym roku. Mają one być sfinansowane przede wszystkim krajowymi papierami skarbowymi o wartości 160,7 mld zł netto (99,2 mld zł obligacji rynkowych, 54,5 mld zł bonów skarbowych i właśnie 7 mld zł papierów oszczędnościowych), a także długiem z rynków zagranicznych (37,8 mld zł). Zgodnie z założeniem, krajowe i zagraniczne emisje netto będą ponad dwuipółkrotnie wyższe niż te, które przewidziano do wykonania w 2023 r.

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje