niedziela, 31 maja 2020

Newsroom

Module Technologies pozyskało 7,3 mln zł z emisji obligacji

msd | 24 kwietnia 2019
Cała prywatna oferta długu budowlanej spółki warta była do 10 mln zł. Udział w niej wzięło 87 indywidualnych inwestorów.

Uplasowane papiery mają trzyletni okres spłaty i są oprocentowane na stałe 8,25 proc. w skali roku. Są to papiery imienne, więc nie trafią do obrotu na Catalyst, podobnie jak i wcześniejsze emisje Module Technologies, prowadzone jeszcze pod poprzednią nazwą spółki – LS Tech-Homes.

O zamiarze przeprowadzenia prywatnej oferty Module Technologies informowało w pierwszej połowie marca. 

Na początku kwietnia spółka wykupiła 77 proc. (5,4 mln zł) z wygasających wówczas obligacji serii A o całkowitej wartości 7 mln zł. W stosunku do pozostałej części długu (1,6 mln zł) zawarto natomiast porozumienia z obligatariuszami, które przesuwają termin wykupu najpóźniej do 8 maja tego roku oraz podnoszą oprocentowanie do 12 proc. w skali roku.

Poza dokończeniem spłaty papierów serii A, w maju spółka musi też wykupić serię B o wartości 5 mln zł. 

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje