wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

Module Technologies wyemitowało kolejne obligacje

msd | 07 czerwca 2019
Spółka, której audytor odmówił wydania opinii do sprawozdania finansowego za 2018 r., zebrała 7,2 mln zł z prywatnej emisji dla inwestorów indywidualnych. Zapowiada też kolejną ofertę.

Warte 7,21 mln zł papiery serii objęło 77 inwestorów, w tym 76 osób fizycznych. 

Nowe obligacje Module Technologies to trzyletni dług oprocentowany na stałe 8,25 proc. w skali roku. O zamiarze ich emisji spółka informowała jeszcze w kwietniu, choć zgodnie z prawem nie mogła wtedy prowadzić emisji. Na mocy ustawy o obligacjach propozycja nabycia musi zawierać sprawozdanie roczne wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta na dzień bilansowy przypadający nie później niż 15 miesięcy przed udostępnieniem inwestorowi takiej propozycji. 

Tymczasem sprawozdanie finansowe za 2018 r. spółka opublikowała dopiero 29 maja. Było ono zresztą fatalne, ponieważ wykazano 21,1 mln zł ujemnych kapitałów własnych, a audytor odmówił wydania opinii. Wskazał on między innymi, że spółka „utraciła zdolność do bieżącego regulowania swoich zobowiązań”.

W istocie, spółka ma w tym roku za sobą już dwa wykupy obligacji i oba zrealizowane tylko częściowo. Ostatnim razem – 26 maja – z wygasających wówczas 5,04 mln zł Module Technologies spłaciło tylko 2,8 mln zł. Wykup pozostałej części przełożono do 6 września, do czego dojść miało – jak podano – na mocy zawartych porozumień. W międzyczasie spółka będzie musiała jednak wykupić dwie inne serie – 3,49 mln zł w lipcu oraz 3,3 mln zł w sierpniu.

W osobnym komunikacie spółka zapowiedziała też kolejną prywatną ofertę obligacji do 10 mln zł.

Żadne z wyemitowanych przez Module Technologies obligacji nie trafiły do obrotu na Catalyst. Spółka emitowała bowiem papiery imienne.

W marcu 2017 r. spółka, działając wówczas pod nazwą LS Tech-Homes, poinformowała, że wiąże ją umowa z Gerdą Broker w sprawie „ulokowania na rynku obligacji korporacyjnych o łącznej wartości 20 mln zł”.

W kwietniu tego roku Gerda Broker trafiła na listę ostrzeżeń publicznych.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje