czwartek, 20 stycznia 2022

Newsroom

Nadchodzące kłopoty na rynku obligacji (Saxo Bank)

Althea Spinozzi, Saxo Bank | 26 listopada 2021
Czas, aby inwestorom zapaliła się czerwona lampka, ponieważ w obliczu silnej presji inflacyjnej i bardziej agresywnej polityki monetarnej rynek obligacji sygnalizuje szybki wzrost stóp procentowych.

Do tej pory ryzykowne aktywa cierpiały z powodu wzrostu stóp procentowych. Sytuacja może się jednak szybko odwrócić, gdy w miarę zacieśniania się polityki finansowej spready na rynku obligacji korporacyjnych zaczną się zwiększać. W miarę jak Rezerwa Federalna przygotowuje się do podwyżki stóp procentowych, można spodziewać się spadku stóp breakeven i przyspieszenia wzrostu realnych stóp zwrotu, co stanowi zagrożenie dla ryzykownych aktywów. Nominalne stopy zwrotu również będą nadal rosły. Nawet w tym momencie notują znacznie wyższe poziomy w porównaniu z całym rokiem. Biorąc pod uwagę zmienność rynku, nie można wykluczyć, że do końca roku rentowność obligacji United States 10-Year TIPS wzrośnie do 0,5 proc., a rentowność nominalna do 2 proc.

Inwestorzy powinni zacząć się martwić o swoje inwestycje, gdyż wzrastająca rentowność amerykańskich papierów skarbowych pociąga za sobą kredyty o niższym ratingu.

HYG, iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF, przełamał kluczowy poziom wsparcia wynoszący 86, Średnie kroczące spadają, co może sygnalizować dalsze spadki dla tego funduszu. Po przełamaniu słabej linii wsparcia na poziomie 85,7 ETF prawdopodobnie będzie kontynuował spadki do poziomu 84,8.

Saxo_261121_wykres_1

Nie należy jednak wyciągać pochopnych wniosków. Obecny spadek notowań HYG i JNK (SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) jest w całości spowodowany ostatnim wzrostem rentowności. Podczas gdy średnia rentowność najgorszych z tak zwanych amerykańskich korporacyjnych obligacji śmieciowych wzrosła do 4,6 proc., czyli najwyższego poziomu od grudnia 2020 r., ich spread skorygowany o opcje (OAS) pozostaje na poziomie około 300 punktów bazowych. Jest to poziom identyczny, z tym, który był obserwowany przed globalnym kryzysem finansowym w 2008 r. Oznacza to, że notowania JNK i HYG spadają z powodu wzrostu stóp procentowych, a nie z powodu problemów w słabszej części rynku obligacji korporacyjnych. O ile w przypadku samych obligacji można zminimalizować ryzyko wzrostu stóp procentowych poprzez zachowanie ich do terminu wykupu, o tyle w przypadku ETF-ów jest to niemożliwe, gdyż w przypadku tych produktów takiego terminu nie ma. Oznacza to, że w warunkach wysokiej inflacji i rosnących stóp procentowych, dla zachowania rentowności należy w miarę możliwości skracać czas trwania obligacji. Rynek obligacji śmieciowych może na to pozwolić, ale należy być przygotowanym na konieczność zachowania tych obligacji do terminu wykupu.

Saxo_261121_wykres_2

Problem polega na tym, że im wyżej będzie rosła rentowność amerykańskich papierów skarbowych, tym większa będzie presja na słabsze obligacje, co ostatecznie spowoduje zwiększenie spreadów kredytowych. W tym momencie jest już za późno na ryzykowne aktywa, ponieważ zmienność stanie się cechą charakterystyczną zarówno rynku obligacji, jak i akcji.

Jednym ze sposobów sprawdzenia, czy mamy do czynienia z większą wyprzedażą jest monitorowanie realnych stóp zwrotu. Im szybciej stopy te rosną, tym szybciej zacieśnia się polityka finansowania dla sektora korporacyjnego. Realne stopy zwrotu pozostają znacznie poniżej zera. Jednak biorąc pod uwagę, że Rezerwa Federalna przygotowuje się do zacieśniania polityki monetarnej, można spodziewać się spadku stóp breakeven i wzrostu nominalnych stóp zwrotu, co przyspieszy wzrost rentowności realnych stóp zwrotu. Może to spowodować znaczący odpływ nie tylko w sektorze obligacji śmieciowych, ale również w przypadku akcji długoterminowych, jak akcje na przykład akcje spółek technologicznych. Stało się dokładnie tak podczas tak zwanego Taper Tantrum w 2013 roku.

Saxo_261121_wykres_3

Istotne jest zatem, aby monitorować dynamikę zarówno realnych, jak i nominalnych stóp zwrotu. Poniżej przedstawiono kilka istotnych poziomów.

Realne stopy zwrotu

Od sierpnia na rynku dziesięcioletnich obligacji United States 10-Year TIPS obserwuje się range trading. Jednakże, jeśli notowania przebiją się powyżej linii trendu spadkowego, prawdopodobnie wzrosną, testując opór na poziomie -0,70 proc. Jeśli podwyżki stóp procentowych przyspieszą do końca roku, można spodziewać się wzrostu realnej stopy zwrotu do -0,50 proc. W pewnym zakresie ujemne realne stopy zwrotu nadal będą wsparciem dla notowań. Niemniej jednak, przeszacowanie będzie nieuniknione ze względu na szybki wzrost realnych stóp zwrotu.

Saxo_261121_wykres_4

Nominalne stopy zwrotu

Notowania obligacji United States 10-Year TIPS znajdują się w trendzie wzrostowym. Należy się jednak spodziewać, że pozostaną one na mniej więcej tym samym poziomie do czasu rozwiązania kryzysu związanego z limitem zadłużenia, służąc jako bezpieczna przystań w obliczu zmienności na rynkach pieniężnych. W tym momencie prawdopodobne jest przebicie powyżej 1,75 proc. i dalszy wzrost do 2 proc. w obliczu presji inflacyjnej i bardziej agresywnej polityki monetarnej.

Saxo_261121_wykres_5

Rentowność pięcioletnich obligacji również jest obecnie w trendzie wzrostowym i zmierza w kierunku 1,50 proc.

Saxo_261121_wykres_6

Rentowność dwuletnich obligacji prawdopodobnie przyspieszy wzrost ze względu na wcześniejsze podwyżki stóp procentowych. Rentowność przełamała opór na poziomie 0,55 proc. i obecnie znajduje się w trendzie wzrostowym, który może szybko doprowadzić do jej wzrostu do poziomu 1 proc.

Saxo_261121_wykres_7

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Raport miesięczny DM NWAI (grudzień 2021)

  18 stycznia 2022
  W grudniu obrót na Catalyst osiągnął 367,8 mln zł, czyli wyraźnie powyżej 12-miesięcznej średniej (246,2 mln zł). Obroty były też o ponad 40 proc. wyższe niż w listopadzie.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Worek z emisjami publicznymi

  14 stycznia 2022
  Zanim zakończyły się zapisy w ofercie Echa ze swoją ofertą wystartował Marvipol. W kolejce ustawiają się kolejne podmioty z ważnymi prospektami. Rola inwestorów indywidualnych rośnie, co widać także po raportach Ministerstwa Finansów.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Echo na pierwszy ogień

  07 stycznia 2022
  Rynek obligacji firm przyspiesza, a specyficzna konstelacja czynników zewnętrznych sprawia, że najmocniej mogą skorzystać inwestorzy indywidualni. Wybrańcy już mogą się cieszyć z ponad 10-proc. kuponów i to od papierów skarbowych.
  czytaj więcej
 • Rynek obligacji wycenia wiele lat ze stopami pod 4 proc.

  05 stycznia 2022
  Stopy procentowe w okolicach 3,75 proc. utrzymają się przez pięć do nawet siedmiu lat, powrót do funduszy długu skarbowego raczej dla inwestorów z cztero-, pięcioletnim horyzontem, a rynek obligacji korporacyjnych ma szanse odżyć w drugiej połowie tego roku – przewiduje Mikołaj Raczyński z Noble Funds TFI w rozmowie z Obligacje.pl.
  czytaj więcej