niedziela, 03 grudnia 2023

Newsroom

NBP obniżył prognozę inflacji na przyszły rok

msd | 08 listopada 2023
Według najświeższej projekcji NBP, centralna ścieżka przyszłorocznego tempa wzrostu cen wynosi 4,7 proc. r/r wobec prognozowanych w lipcu 5,2 proc. r/r. W dłuższym horyzoncie inflacja może być jednak wyższa niż oczekiwano poprzednim razem.

Z 50-proc. prawdopodobieństwem przyszłoroczna inflacja znajdzie się w przedziale pomiędzy 3,2 a 6,2 proc. r/r, wynika z listopadowej projekcji NBP, której wstępny zarys opublikowano w komunikacie po posiedzeniu RPP. Wcześniej w lipcu bank centralny prognozował przyszłoroczną inflację na 3,7-6,8 proc. Tym samym, centralna ścieżka wskaźnika CPI zmalała do 4,7 proc. r/r z wcześniejszych 5,2 proc. 

W zamian wyżej jednak kształtują się przewidywania na 2025 r., gdy inflacja miałaby mieścić się w przedziale 2,2-5,3 proc. r/r wobec prognozowanych poprzednio 2,1-5,1 proc. (wzrost centralnej ścieżki do 3,8 proc. r/r z 3,6 proc.). Ponadto horyzont projekcji wskaźnika CPI nie został wydłużony o kolejny rok, czego można by oczekiwać od listopadowej edycji prognoz banku centralnego.

„Kształtowanie się inflacji, zarówno w krótkim jak i średnim okresie, jest obarczone niepewnością, w tym związaną z przyszłą polityką fiskalną i regulacyjną” – napisano w komunikacie po posiedzeniu RPP.

Wbrew oczekiwanej przez większość ekonomistów obniżce stóp procentowych, na zakończonym w środę posiedzeniu Rada utrzymała stopę referencyjną na poziomie 5,75 proc.

„Biorąc pod uwagę dokonane w poprzednich miesiącach dostosowanie stóp procentowych NBP, a także niepewność co do kształtu przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz jej wpływu na inflację, Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie” – napisano w komunikacie Rady.

Jak wyniku z komunikatu, najnowsze prognozy NBP przewidują wzrost PKB w 2024 i 2025 r. kolejno o 2,9 oraz 3,6 proc. wobec 2,4 i 3,3 proc., jakie przedstawiano w lipcowej projekcji. 

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Rynkowy zwrot

  01 grudnia 2023
  Najpierw wstępne odczyty inflacji potwierdziły kierunek spadkowy, a później odczyty PMI wskazały na słabnącą koniunkturę w Europie. W efekcie rentowności spadły. Nie wszystkie karty zostały jeszcze odkryte.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Rekordowy rok 2023

  24 listopada 2023
  Na całoroczne podsumowania jeszcze zbyt wcześnie, ale już dziś wiadomo, że 2023 r. okazał się najlepszym w historii pod względem wartości i liczby przeprowadzonych emisji obligacji korporacyjnych, z wyłączeniem banków, skierowanych do indywidualnych inwestorów na podstawie prospektów.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Nowe warunki już działają

  17 listopada 2023
  Do grupki emitentów zbierających zapisy od inwestorów indywidualnych dołączyły Echo Investment oraz Budlex. A ponieważ Developres wydłużył ofertę ze względów proceduralnych, w pewnym momencie łącznie aż pięciu emitentów prowadziło ogólnodostępną dystrybucję w jednym czasie. Rynek w rozkwicie.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (październik 2023)

  17 listopada 2023
  W październiku obrót na Catalyst osiągnął 507,87 mln zł - powyżej 12-miesięcznej średniej (450,64 mln zł) i o 51,2 proc. od obrotów wygenerowanych we wrześniu.
  czytaj więcej