czwartek, 20 stycznia 2022

Newsroom

NWZ Bestu zatwierdziło skup akcji o wartości do 25 mln zł

msd | 26 listopada 2021
Na wniosek Quercusa TFI skup obejmie 857 tys. akcji własnych Bestu wobec 500 tys., jak proponował zarząd spółki. Windykator zastrzega sobie możliwość zrealizowania transakcji w kilku transzach.

Zgodnie z decyzją piątkowego NWZ Bestu, spółka skupi do 3,72 proc. akcji własnych wydając na ten cel do 25 mln zł. Pierwotnie zarząd windykatora, w skład którego wchodzą dwaj kluczowi akcjonariusze spółki, proponował skup 2,17 proc. akcji za 15 mln zł, lecz – jak wynika z komunikatu – stawka została podbita przez fundusze zarządzane przez Quercus TFI (są one też obligatariuszami spółki).

– Sytuacja finansowa i płynnościowa GK Best jest bardzo dobra, dlatego przychyliliśmy się do wniosku akcjonariuszy mniejszościowych, aby zwiększyć skalę możliwego do przeprowadzenia przez spółkę skupu akcji własnych, który postrzegamy jako atrakcyjną alternatywę wobec wypłaty dywidendy. Biorąc natomiast pod uwagę nasze plany inwestycyjne, w tym postępowania przetargowe na zakup wierzytelności, w których bierzemy obecnie udział, niewykluczone, że zdecydujemy się przeprowadzić buy-back na przykład w kilku turach – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes i zarazem większościowy akcjonariusz Bestu, cytowany w komunikacie.

Spółka ma czas na zrealizowanie skupu akcji własnych do połowy przyszłego roku, wynika z decyzji podjętych przez NWZ.

Na koniec III kwartału windykator miał relatywnie niskie 60,5 mln zł środków pieniężnych, ale był wówczas dopiero tydzień po wykupie wartych 60 mln zł obligacji, a także przed wpływami z niewielkiej emisji październikowej (10 mln zł). Wobec braku istotnych inwestycji i dalszego delewarowania grupa była natomiast najmniej zadłużona od siedmiu lat. Jej dług netto stanowił bowiem 0,56x kapitałów własnych.

Na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji Bestu, w tym trzy wygasające w przyszłym roku (łącznie 145,8 mln zł). Najkrótsze papiery kwotowane są lekko powyżej nominału. Natomiast pochodzące z ostatniej emisji obligacje BST1026 wyceniano w piątek na 101,3 proc., co daje 5,6 proc. rentowności brutto (zakładając, że WIBOR 3M wyniesie 1,82 proc. we wszystkich kolejnych okresach).

Więcej wiadomości o Best S.A.

 • Best wrócił do dużych inwestycji

  13 stycznia 2022
  Windykator przeznaczał 146,5 mln zł na zakup wierzytelności w IV kwartale, czego wcześniej nie pokazał przez co najmniej sześć ostatnich ostatnich lat. Na starzejącym się do niedawna portfelu otrzymywane spłaty uległy jednak wypłaszczeniu.
  czytaj więcej
 • Best najniższej zlewarowany od siedmiu lat

  25 listopada 2021
  Przy dalszym braku istotnych nakładów na wierzytelności dług netto windykatora zbliżył się do połowy jego kapitałów własnych. Na starym portfelu Best osiąga dobre wyniki, ale wciąż zapowiada chęć powrotu do inwestycji. To za nimi miałyby pójść też kolejne emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Zmiennokuponowe obligacje Bestu trafiły na Catalyst

  02 listopada 2021
  W pierwszej i jedynej do godz. 11.30 transakcji debiutujące papiery z wrześniowo-październikowej oferty publicznej wyceniono na 100,8 proc. nominału.
  czytaj więcej
 • Best wyda 15 mln zł na skup akcji własnych

  20 października 2021
  Windykator oficjalnie zrezygnował z poszukiwania inwestora finansowego. Jeszcze w tym roku zamierza skupić 2,17 proc. własnych akcji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst