sobota, 22 września 2018

Newsroom

Obligacje MCI.PrivateVentures dla 884 inwestorów

ems | 03 listopada 2017
Druga emisja publiczna MCI.PV zaowocowała znakomitą frekwencją. W tym roku tylko dwukrotnie liczba inwestorów składających zapisy była wyższa.

Emisja MCI.PV warta była 40 mln zł, a fundusz oferował 3,5 pkt proc. brutto ponad WIBOR6M (5,3 proc. w pierwszym okresie odsetkowym) w zamian za czteroletnie papiery. We wrześniu – w pierwszej emisji publicznej – fundusz oferował takie samo oprocentowanie, ale trzyletni okres inwestycji. Wówczas zapisy zostały skrócone o osiem dni. Tym razem trwały pełne dwa tygodnie.

Liczba złożonych zapisów wyniosła 969. W tym roku więcej przyciągnęła tylko styczniowa emisja GPW na 60 mln zł (1197 zapisów) oraz wrześniowa PKN Orlen na 200 mln zł (1188). Efektem jest średnia wartość złożonego zapisu na poziomie 42,6 tys. zł – najmniej spośród tegorocznych emisji publicznych (średnia to 139,5 tys. zł).

Większość inwestorów otrzyma tyle obligacji, na ile złożyła zapisy. Zredukowane – o 80,11 proc. – zostały zapisy złożone ostatniego dnia ich przyjmowania, 27 października.

Więcej wiadomości o MCI.PrivateVentures FIZ

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje