poniedziałek, 10 grudnia 2018

Newsroom

Obligacje MCI.PrivateVentures dla 884 inwestorów

ems | 03 listopada 2017
Druga emisja publiczna MCI.PV zaowocowała znakomitą frekwencją. W tym roku tylko dwukrotnie liczba inwestorów składających zapisy była wyższa.

Emisja MCI.PV warta była 40 mln zł, a fundusz oferował 3,5 pkt proc. brutto ponad WIBOR6M (5,3 proc. w pierwszym okresie odsetkowym) w zamian za czteroletnie papiery. We wrześniu – w pierwszej emisji publicznej – fundusz oferował takie samo oprocentowanie, ale trzyletni okres inwestycji. Wówczas zapisy zostały skrócone o osiem dni. Tym razem trwały pełne dwa tygodnie.

Liczba złożonych zapisów wyniosła 969. W tym roku więcej przyciągnęła tylko styczniowa emisja GPW na 60 mln zł (1197 zapisów) oraz wrześniowa PKN Orlen na 200 mln zł (1188). Efektem jest średnia wartość złożonego zapisu na poziomie 42,6 tys. zł – najmniej spośród tegorocznych emisji publicznych (średnia to 139,5 tys. zł).

Większość inwestorów otrzyma tyle obligacji, na ile złożyła zapisy. Zredukowane – o 80,11 proc. – zostały zapisy złożone ostatniego dnia ich przyjmowania, 27 października.

Więcej wiadomości o MCI.PrivateVentures FIZ

 • MCI Capital miał tylko 371 tys. zł gotówki na koniec III kwartału

  26 listopada 2018
  Bardzo niskie zasoby pieniężne z pewnością uzupełniono, ponieważ w połowie listopada fundusz zapłacił 42,8 mln zł na rzecz skarbu państwa. W grudniu natomiast przypada wykup obligacji o wartości 66 mln zł. MCI przekonuje jednak o wysokiej płynności portfela i zaplanowanym na grudzień rozliczeniu transakcji sprzedaży spółki Dotcard.
  czytaj więcej
 • MCI.PrivateVentures FIZ mniej zlewarowany

  06 listopada 2018
  Po czterech kwartałach wzrostu zobowiązań fundusz w końcu obniżył ich poziom. Po wysokich wpływach ze zbycia składników lokat w III kwartale poprawił też pozycję gotówkową.
  czytaj więcej
 • MCI zainwestuje 140 mln zł

  15 października 2018
  Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0, w którym MCI Capital posiada 95,9 proc. certyfikatów, kupi 51 proc. akcji spółki oferującej obsługę sklepów internetowych i rezerwacji noclegów.
  czytaj więcej
 • MCI Capital miało 3,8 mln zł zysku netto w II kwartale

  04 września 2018
  Za sprawą znacznie niższych zysków z inwestycji wynik netto inwestycyjnego wehikułu spadł w II kwartale o 89,7 proc. rok do roku. Narastająco po sześciu miesiącach zysk netto MCI wciąż był znacznie lepszy niż rok wcześniej.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje