środa, 17 października 2018

Newsroom

Obligacje MCI.PrivateVentures FIZ dla 747 inwestorów

msd | 08 lutego 2018
W wartej 40 mln zł publicznej ofercie funduszu złożono 847 zapisów o wartości 42,29 mln zł. Obligacje przydzielono 747 inwestorom.

Dostępną pulę w kwocie 40 mln zł wyczerpano pierwszego dnia lutego. Popyt z ostatnich dwóch dni oferty, tj. 1 i 2 lutego, zredukowano o 96,13 proc. Skrócenie terminu przyjmowania zapisów na obligacje MCI.PrivateVentures FIZ nie było konieczne, ponieważ i tak przewidziano je do 2 lutego. W zasadzie, wcześniej konieczne było ich wydłużenie, ponieważ początkowo oferta planowana była na 11-26 stycznia. O dłuższym przyjmowaniu zapisów, jak podawali przedstawiciele MCI Capital TFI, zdecydować miał przede wszystkim nowy reżim prawny, wynikający z MiFID II.

- Obligacje MCI.PrivateVentures to nowa możliwość zaangażowania inwestorów w fundusz private equity powiązany z transformacją cyfrową. (…) Cieszę się, że nasz produkt inwestycyjny został tak dobrze odebrany przez rynek – powiedział Wojciech Marcińczyk, wiceprezes MCI Capital TFI, cytowany w komunikacie prasowym.

MCI.PV FIZ proponował inwestorom 3,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M (5,3 proc. w pierwszym okresie odsetkowym) za czteroletnie papiery. To te same warunki, na których uplasowano publiczną emisję funduszu w październiku.

W trzech dotychczasowych emisjach MCI.PV FIZ pozyskał w sumie 110 mln zł. Cały program, dla którego prospekt ważny jest do końca sierpnia, wart jest 200 mln zł. O uruchomienie programu publicznych emisji ubiega się też MCI Capital, główny inwestor w funduszach wydzielonych w ramach MCI.PV FIZ.

Dwie poprzednie emisje MCI.PV FIZ, notowane na Catalyst pod nazwą MCF1020 i MCF1121, wyceniane są odpowiednio z 5,18 oraz 5,33 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o MCI.PrivateVentures FIZ

 • MCI zainwestuje 140 mln zł

  15 października 2018
  Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0, w którym MCI Capital posiada 95,9 proc. certyfikatów, kupi 51 proc. akcji spółki oferującej obsługę sklepów internetowych i rezerwacji noclegów.
  czytaj więcej
 • MCI Capital miało 3,8 mln zł zysku netto w II kwartale

  04 września 2018
  Za sprawą znacznie niższych zysków z inwestycji wynik netto inwestycyjnego wehikułu spadł w II kwartale o 89,7 proc. rok do roku. Narastająco po sześciu miesiącach zysk netto MCI wciąż był znacznie lepszy niż rok wcześniej.
  czytaj więcej
 • Postępowanie prospektowe MCI Capital zawieszone

  07 sierpnia 2018
  Trwające od listopada ubiegłego roku postępowanie w sprawie zatwierdzenia przez KNF prospektu dla programu publicznych emisji obligacji zostało zawieszone po ośmiu miesiącach.
  czytaj więcej
 • Rosną aktywa i zobowiązania MCI.PrivateVentures FIZ

  07 sierpnia 2018
  Wartość zobowiązań funduszu wzrosła W II kwartale o 34,8 mln zł do 363,2 mln zł. Zlewarowanie zwiększyło się jednak nieznacznie, bo rosły też aktywa, w tym gotówka. Tej prawdopodobnie przybędzie więcej, bo fundusz ma do rozliczenia jeszcze dwie duże dezinwestycje.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje