piątek, 18 września 2020

Newsroom

Obligatariusze Develii mogą żądać przedterminowego wykupu

msd | 12 lutego 2020
Sprzedaż biurowca Wola Center za 101,9 mln euro netto oznacza, że właściciele papierów DVL1022 i DVL0523 o łącznej wartości 126 mln zł mają prawo przedstawić spółce żądania wcześniejszej spłaty.

Zgodnie z warunkami emisji papierów DVL1022 obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu w razie sprzedaży kluczowych aktywów za cenę co najmniej 400 mln zł. W przypadku obligacji DVL0523 limit ten wynosi 300 mln zł. Sprzedaż biurowca Wola Center za 101,9 mln euro netto przekracza więc określone w warunkach emisji limity, o czym Develia przypomniała w komunikacie bieżącym.

Obligatariusze mają miesiąc na złożenie żądań przedterminowego wykupu. Sama wcześniejsza spłata powinna zaś nastąpić w pierwszym dniu płatności odsetek przypadającym po upływie trzech miesięcy liczonym od dnia, w którym minie termin na składanie żądań przedterminowego wykupu.

Po sprzedaży projektu Wola Center deweloper spłacił kredyt bankowy na 45,2 mln euro.

Trzy tygodnie temu Develia zapowiadała, że zamierza ograniczyć finansowanie obligacjami. W latach 2020-2021 chce zmniejszyć wynikające z nich zadłużenie o co najmniej 60 mln zł.

Na Catalyst znajduje się osiem serii obligacji Develii, w tym dwie wygasające w tym roku – 65 mln zł w marcu i 34 mln zł w październiku. Do giełdowego handlu długiem dewelopera dochodzi raczej sporadycznie.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje