sobota, 23 marca 2019

Newsroom

OT Logistics jest po rozmowach z obligatariuszami

msd | 18 października 2018
Spółka chce uplasować nowe papiery dłużne w listopadzie, prawdopodobnie jednak dopiero po zgromadzeniach obligatariuszy dwóch starszych serii, które mają zostać zrefinansowane wpływami z nowej emisji.

OT Logistics od kilku miesięcy zmaga się z koniecznością zrefinansowania długów, które – zdaniem audytora – mogą nawet zagrażać kontynuacji spółki. Na razie co rusz przesuwa ona terminy spłaty kredytów bankowych, ale lada moment spółce może skończyć się czas, bo w 20 listopada wygasają warte 100 mln zł obligacje. OT Logistics chce wydłużyć ich termin wykupu, a także wartej 25,45 mln zł serii wygasającej w lutym 2020 r., do listopada 2020 r. Decyzję w tej sprawie podejmą właściciele obu serii podczas zgromadzeń obligatariuszy zwołanych kolejno na 31 października oraz 7 listopada.

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje