niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

PKO BP wyemituje obligacje do 1 mld zł

msd | 20 lutego 2024
Bank uplasuje nieuprzywilejowane papiery senioralne z pięcioletnim okresem spłaty i opcją wcześniejszego wykupu.

Obligacje będą mieć zmienny kupon, obliczany w oparciu o WIBOR 6M i marżę, której wysokości na razie nie ujawniono. Bank ma być bowiem jeszcze przed ustaleniem szczegółowych warunków emisji, czemu posłuży między innymi proces budowy księgi popytu.

Emisję nowego długu PKO BP zaplanowano na 28 lutego, aczkolwiek bank zastrzega, że termin ten ostatecznie zależeć będzie od sytuacji na rynku.

Obligacje oferowane będą wyłącznie inwestorom kwalifikowanym na terytorium Polski, a ich jednostkowa wartość nominalna ustalona zostanie na 500 tys. zł.

Na Catalyst notowane są trzy serie długu PKO BP – dwie podporządkowane emisje w złotych i uprzywilejowane euroobligacje, które równolegle trafiły do obrotu na giełdzie w Luksemburgu.

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje