czwartek, 13 sierpnia 2020

Newsroom

Polnord nie dał rady uplasować emisji refinansującej

msd | 09 grudnia 2019
Deweloperowi nie udało się osiągnąć minimalnego progu emisji określonego na co najmniej 75 mln zł. Od 18 do 31 grudnia spółka ma do spłaty 137,2 mln zł długów. Pozostaje nadzieja w emisji akcji.

Z emisji pięcioletnich obligacji serii PND01 spółka chciała pozyskać od 75 do 150 mln zł. Pierwotnie przydział długu miał nastąpić jeszcze 15 listopada, ale później spółka trzykrotnie przesuwała ten termin. I to nie pomogło, bo złożone przez inwestorów zapisy były niższe od progu dojścia emisji do skutku.

Tymczasem w drugiej połowie grudnia Polnord musi spłacić cztery serie obligacji o łącznej wartości 107,2 mln zł, a także kredyt na 30 mln zł. 

Pierwsze obligacje dewelopera wygasają już 18 grudnia, to nienotowana na Catalyst emisja na 60 mln zł, którą objął SGB Bank. Kolejny wykup papierów dłużnych czeka spółkę 20 i 22 grudnia (odpowiednio 20,4 mln zł oraz 20 mln zł), ostatni zaś przypada 30 grudnia (6,8 mln zł). Dzień później wygasa też umowa kredytowa w Getin Noble Banku na 30 mln zł, która z końcem września wciąż była wykorzystana w 100 proc.

W połowie listopada Polnord informował też o planowanej emisji akcji. Potencjalni inwestorzy mieli się zgłaszać u oferującego do 19 listopada. Po tym terminie spółka nie informowała jednak o efektach oferty.

W sprawozdaniu finansowym za III kwartał Polnord przyznał, że zachowanie płynności uzależnione będzie w szczególności od powodzenia emisji akcji i (lub) obligacji. 

W ocenie spółki istnieje ryzyko dla procesu refinansowania zadłużenia lub/i podwyższenia kapitału, co może skutkować opóźnieniem w spłacie zobowiązań finansowych przypadających na najbliższe sześć miesięcy – pisano w sprawozdaniu finansowym Polnordu.

Najbliższe wykupu notowane na Catalyst papiery PND1219 i PN11219 to dług zabezpieczony hipotecznie. Pierwsze z nich tanieją na otwarciu poniedziałkowej sesji o 0,2 pkt proc. do 94,8 proc. nominału. Pozostałymi papierami jeszcze nie handlowano, a arkusze ofert kupna świecą pustkami. Dla wygasającej w grudniu serii PN21219, która nie jest zabezpieczona, najlepsza oferta sprzedaży to 92 proc. nominału. 

Łącznie na GPW notowanych jest siedem serii obligacji Polnordu z terminami spłaty do września 2020 r.

Więcej wiadomości o Polnord S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje