wtorek, 19 czerwca 2018

Newsroom

Polski Solar Holding zamknął publiczną emisję obligacji

msd | 11 lipca 2017
Spółka pozyskała 1,8 mln zł z oferty wartej od 1 do 6,5 mln zł. Papiery nie trafią do obrotu na Catalyst.

Za dwuletnie obligacje spółka z sektora OZE oferowała stałe 8,5 proc. odsetek rocznie. Po roku od przydziału obligatariusze będą mogli zgłosić do przedterminowego wykupu maksymalnie 20 proc. emisji. Niezależnie od tego, spółce także przysługuje opcja wcześniejszej spłaty.

Uplasowane obligacje serii B zabezpieczone będą zastawem na wszystkich udziałach emitenta, na mieniu ruchomym wchodzącym w skład przedsiębiorstwa emitenta oraz na wierzytelnościach z wypłat z zysku w spółkach zależnych. Ponadto, Polski Solar Holding zobowiązał się zabezpieczyć papiery cesją wierzytelności z przyszłych umów sprzedaży energii. Spółka poddała się też egzekucji w trybie art. 777 kpc, podobne oświadczenie złożył też jej jedyny udziałowiec, który pełni rolę poręczyciela.

Środki pozyskane z bezprospektowej oferty publicznej trafić mają, według wcześniejszych deklaracji, na rozwój projektów elektrowni fotowoltaicznych oraz bioelektrowni.

- Uzyskane w ramach emisji środki będą miały bez wątpienia bardzo pozytywny wpływ na rozwój naszego biznesu. Założone w tym roku klastry energii muszą być rozwijane, a do tego potrzebne są nakłady inwestycyjne. Środki pieniężne, które zebraliśmy w ramach emisji będą stanowiły ich znaczącą część. Bardzo dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie – powiedział William Buba, prezes Polski Solar Holding, cytowany w komunikacie prasowym.

Wyemitowane papiery nie trafią do obrotu na Catalyst. Emitent zobowiązał się publikować raz do roku sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta.

Wcześniej, w grudniu ubiegłego roku, PSH uplasował papiery dłużne na 1,6 mln zł w ramach emisji prywatnej.

Więcej wiadomości o Polski Solar Holding Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje