czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Polskie obligacje trzymają się mocno – komentarz Union Investment TFI

Krzysztof Izdebski, Union Investment TFI | 14 marca 2019
W styczniu 2019 r. zagranica zmniejszyła ekspozycję na polski dług o około 10 mld zł, czyli niemal tyle, co w całym ubiegłym roku.

Krzysztof Izdebski, Union Investment TFIZapowiedź wysokich transferów budżetowych (20 mld zł w b.r., 40 mld zł w kolejnych latach) spowodowała podwyższenie rentowności polskich obligacji o ok. 0,2pp. Oprocentowanie obligacji dwuletnich wzrosło do 1,61 proc., pięcioletnich do 2,20 proc., a dziesięcioletnich do 2,85 proc. Oceniamy, że jest to reakcja rynku na niezbędne dla realizacji nowej „piątki Kaczyńskiego” zwiększenie deficytu budżetowego do poziomu zbliżonego do 3 proc. PKB. Inwestorzy spodziewają się pogorszenia wskaźników gospodarczych, ale wyższe transfery mogą jednocześnie zwiększyć konsumpcję i per saldo tempo wzrostu PKB może przewyższyć tempo zadłużania się budżetu Państwa.

Komunikat Europejskiego Banku Centralnego o obniżeniu prognoz wzrostu PKB i inflacji w Europie wywołał delikatne obniżenie rentowności obligacji (o ok. 0,05pp). Szacujemy, że rynek ponownie znajduje się w równowadze, na nowym poziomie.

Z danych Ministerstwa Finansów o strukturze popytu i podaży obligacji widać wyraźne zmniejszenie zaangażowania inwestorów zagranicznych. W styczniu 2019 r. zagranica zmniejszyła ekspozycję na polski dług o ok. 10 mld zł, czyli niemal tyle, co w całym ub.r. Jednocześnie utrzymuje się wysoki popyt na obligacje skarbowe ze strony polskich banków: zwiększyły one swoją pozycję o 18 mld zł, co pozwoliło na bezproblemowe odebranie podaży ze strony Skarbu Państwa. Reasumując widzimy, że popyt na polskie papiery skarbowe jest, ale zmienia się jego struktura.

Na rynkach zagranicznych warto zwrócić uwagę na nadal atrakcyjną, choć jednocześnie ryzykowną rolę obligacji tureckich. Ich rentowności spadły z rekordowych w 2018 r. ok. 20 proc. do poziomów w granicach 12-15 proc. i pozostają atrakcyjnym uzupełnieniem funduszy obligacyjnych. Trzeba jednak pamiętać o wyjątkowo wysokiej wrażliwości rentowności obligacji tureckich na wszelkie zdarzenia polityczne w tym kraju.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Racjonalność inwestorów

  12 lipca 2019
  Hossa na rynkach obligacji skarbowych została przedłużona niejako na koszt oczekiwanych decyzji Fed i ECB. Choć spadek rentowności np. włoskich obligacji w do 1,6-1,7 proc. może dziwić, w istocie jest tylko konsekwencją „interwencji werbalnych”.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (czerwiec 2019)

  11 lipca 2019
  W czerwcu przeprowadzono aż szesnaście nowych emisji o łącznej wartości 3,06 mld zł. Rekordowa wartość i liczba emisji może być związana ze zmianą przepisów, które weszły w życie 1 lipca. Z uwagi na niepewność z tym związaną, emitenci starali się zamknąć emisje przed tą datą.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (luty 2019)

  08 marca 2019
  Obroty w lutym na rynku Catalyst ukształtowały się na wysokim poziomie i wyniosły 277,8 mln zł. Taka wartość obrotów oznaczała 15,4 proc. wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a także była aż o 47 proc. powyżej średniej z ostatnich 12 miesięcy.
  czytaj więcej
 • Komentarz tygodniowy: Interes się rozkręca

  08 marca 2019
  Liczba emisji publicznych prowadzonych w I kwartale jest o połowę wyższa niż w całym drugim półroczu ub.r. Brzmi całkiem nieźle, choć start zapisów na papiery Ghelamco to dopiero trzecia oferta w tym roku.
  czytaj więcej

Emisje