poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

Polskie obligacje trzymają się mocno – komentarz Union Investment TFI

Krzysztof Izdebski, Union Investment TFI | 14 marca 2019
W styczniu 2019 r. zagranica zmniejszyła ekspozycję na polski dług o około 10 mld zł, czyli niemal tyle, co w całym ubiegłym roku.

Krzysztof Izdebski, Union Investment TFIZapowiedź wysokich transferów budżetowych (20 mld zł w b.r., 40 mld zł w kolejnych latach) spowodowała podwyższenie rentowności polskich obligacji o ok. 0,2pp. Oprocentowanie obligacji dwuletnich wzrosło do 1,61 proc., pięcioletnich do 2,20 proc., a dziesięcioletnich do 2,85 proc. Oceniamy, że jest to reakcja rynku na niezbędne dla realizacji nowej „piątki Kaczyńskiego” zwiększenie deficytu budżetowego do poziomu zbliżonego do 3 proc. PKB. Inwestorzy spodziewają się pogorszenia wskaźników gospodarczych, ale wyższe transfery mogą jednocześnie zwiększyć konsumpcję i per saldo tempo wzrostu PKB może przewyższyć tempo zadłużania się budżetu Państwa.

Komunikat Europejskiego Banku Centralnego o obniżeniu prognoz wzrostu PKB i inflacji w Europie wywołał delikatne obniżenie rentowności obligacji (o ok. 0,05pp). Szacujemy, że rynek ponownie znajduje się w równowadze, na nowym poziomie.

Z danych Ministerstwa Finansów o strukturze popytu i podaży obligacji widać wyraźne zmniejszenie zaangażowania inwestorów zagranicznych. W styczniu 2019 r. zagranica zmniejszyła ekspozycję na polski dług o ok. 10 mld zł, czyli niemal tyle, co w całym ub.r. Jednocześnie utrzymuje się wysoki popyt na obligacje skarbowe ze strony polskich banków: zwiększyły one swoją pozycję o 18 mld zł, co pozwoliło na bezproblemowe odebranie podaży ze strony Skarbu Państwa. Reasumując widzimy, że popyt na polskie papiery skarbowe jest, ale zmienia się jego struktura.

Na rynkach zagranicznych warto zwrócić uwagę na nadal atrakcyjną, choć jednocześnie ryzykowną rolę obligacji tureckich. Ich rentowności spadły z rekordowych w 2018 r. ok. 20 proc. do poziomów w granicach 12-15 proc. i pozostają atrakcyjnym uzupełnieniem funduszy obligacyjnych. Trzeba jednak pamiętać o wyjątkowo wysokiej wrażliwości rentowności obligacji tureckich na wszelkie zdarzenia polityczne w tym kraju.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje