środa, 22 maja 2019

Newsroom

Pragma Faktoring sprzedaje LeaseLink

msd | 08 marca 2019
Za 71,51 proc. udziałów w leasingowych fintechu spółka otrzymała 22,6 mln zł, na czym wykaże również wysoki zysk. Dodatkowo LeasLink spłacił na rzecz Pragmy 65,1 mln zł należności.

W ramach transakcji pomiędzy Pragmą Faktoring a mLeasing, firmą leasingową mBanku, powstała w 2015 r. spółka LeaseLink została wyceniona na 31,6 mln zł. Za swoje 71,51 proc. udziałów w jej kapitale Pragma Faktoring otrzymała więc 22,6 mln zł (w komunikacie transakcja opisywana jest już w trybie dokonanym). 

Sprzedawane udziały w swoim bilansie Pragma wyceniała na niecałe 10,1 mln zł. Faktoringowa spółka wykaże więc w sprawozdaniu spory jednorazowy zysk. Teraz zaś otrzymała duży zastrzyk gotówki. Oprócz ceny sprzedaży do Pragmy trafiło też 65,1 mln zł gotówki tytułem spłaty należności wobec LeaseLink.

W sumie na konto Pragmy Faktoring trafić ma 87 mln zł. 

- Będący zasługą założycieli i zespołu spektakularny sukces rynkowy innowacyjnego startupu, jest dla nas ogromną satysfakcją. Pragma Faktoring ma akwizycje w DNA, sama została przejęta przez Pragma Inkaso SA 8 lat temu. Podejmując decyzję o inwestycji w LeaseLink, który praktycznie jeszcze nie prowadził wówczas działalności operacyjnej, mieliśmy głębokie przekonanie, że to może być wielki projekt – powiedział Tomasz Boduszek, prezes Pragmy Faktoring, cytowany w komunikacie prasowym.

Wychodząc z LeaseLink faktoringowa spółka nie zamierza jednak rezygnować z inwestycji w innowacyjne spółki. Pragma potwierdza, że jest zainteresowana kolejnymi tego typu przedsięwzięciami.

- Posiadamy kompetencje, narzędzia i środki, które mogą wesprzeć rozwój kolejnych fintechowych projektów. Udowodniliśmy, że możemy być bardzo dobrym partnerem dla startupowych fintechów – powiedział Daniel Mączyński, wiceprezes Pragmy Faktoring i jednocześnie pomysłodawca inwestycji w LeaseLink.

Pragma Faktoring, jak sama podaje, zainwestowała w LeaseLink 10 mln zł w trzech rundach finansowania, wspierając rozwój spółki także w zakresie finansowania oraz windykacji portfela.

Emitent spodziewa się, że zbycie udziałów w LeaseLink będzie miało istotny i korzystny wpływ na jego wyniki finansowe oraz sytuację majątkową. Uwolnienie znacznych środków finansowych umożliwi zwiększenie skali działalności operacyjnej w zakresie faktoringu – podała spółka.

Tak duży zastrzyk gotówki może potencjalnie przekreślać plany Pragmy Faktoring co do publicznych emisji obligacji na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF w grudniu. Wartość programu to 50 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest pięć z siedmiu serii obligacji Pragmy Faktoring. Najbliższy wykup (20 mln zł) czeka spółkę we wrześniu tego roku. Najkrótsze papiery PRF0919 rynek wycenia na 99,82 proc. Najdłuższe zaś, wygasające w marcu 2022 r. PRF0322 notowane są po 99,2 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Pragma Faktoring S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje