sobota, 04 kwietnia 2020

Newsroom

Pragma Inkaso pożyczyła pieniądze na wykup obligacji od spółki-córki

msd | 24 marca 2020
Na dzień przed wykupem wartych 5 mln zł obligacji windykator zawarł umowę trzymiesięcznej pożyczki z Pragmą Faktoring.

Wartość pożyczki ustalono na 5 mln zł, a termin jej spłaty wyznaczono na 30 czerwca. Żadna ze spółek nie informuje, w jaki sposób środki zostaną wykorzystane. Wydaje się to jednak oczywiste – 24 marca (dziś) Pragma Inkaso musi spłacić warte 5 mln zł obligacje serii F, które do niedawna były notowane na Catalyst.

Pragma Inkaso posiada 81,17 proc. udziału w kapitale Pragmy Faktoring i 85 proc. udziału w głosach na WZ faktoringowej spółki. W gruncie rzeczy to właśnie PRF jest największym i najcenniejszym aktywem w grupie Pragmy.

Na początku marca Pragma Inkaso informowała, że negocjuje sprzedaż działalności windykacyjnej i portfeli wierzytelności do grupy Intrum Justitia. W ostatnich dniach negocjacje jednak zawieszono do 30 kwietnia z uwagi na epidemię koronawirusa. 

Na Catalyst pozostała jeszcze jedna seria obligacji Pragmy Inkaso. To wygasające w maju przyszłego roku papiery na 6,5 mln zł. W ostatniej transakcji, jeszcze z ubiegłego tygodnia, wyceniano je na 90 proc. nominału. Aktualnie zaś w najlepszych ofertach kupna/sprzedaży kwotowane są na 80/97,9 proc. nominału.

Ewentualna sprzedaż portfeli, gdyby transakcja z Intrum Justitia została zrealizowana, może w przyszłości wymusić też przedterminowy wykup obligacji Pragmy Inkaso, ponieważ zabezpieczono je zastawem na certyfikatach inwestycyjnych funduszu wierzytelności.

W giełdowym obrocie znajduje się też pięć serii długu Pragmy Faktoring. Notowania najkrótszej serii – PRF1220 – spadły w poniedziałek do 82 proc. nomianłu.

Więcej wiadomości o Pragma Faktoring S.A., Pragma Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Ograniczone ryzyko też jest coraz droższe

  03 kwietnia 2020
  Nawet dwucyfrową rentowność można uzyskać kupując dziś obligacje, które miesiąc temu w ogóle nie były na sprzedaż lub dawały zysk niewiele wyższy od lokaty bankowej.
  czytaj więcej
 • GNB: depozyty utrzymują się na bardzo stabilnym poziomie

  03 kwietnia 2020
  Getin Noble Bank zakończył ubiegły rok z 591,6 mln zł skonsolidowanej straty netto. Aktualnie notuje spowolnienie działalności biznesowej, ale mniejsze niż oczekiwano. Po krótkim epizodzie związanym ze zwiększonymi wypłatami gotówki z bankomatów GNB nie dostrzega niepokojących sygnałów w zakresie płynności. Aktualna luka kapitałowa banku sięga około 1,2 mld zł.
  czytaj więcej
 • Unibep bez długu netto na koniec 2019 r.

  03 kwietnia 2020
  Na koniec grudnia grupa wykazała 178,4 mln zł środków pieniężnych, trzykrotnie więcej niż przed rokiem. Środki pokrywały z dużą górką sumę zobowiązań finansowych.
  czytaj więcej
 • PGF ze stratą i niższą płynnością

  03 kwietnia 2020
  Polska Grupa Farmaceutyczna zakończyła 2019 r. z 13,4 mln zł skonsolidowanej straty netto. Konieczność spłaty obligacji na 100 mln zł w listopadzie dodatkowo obciążyła wskaźniki płynności grupy. O pandemii koronawirusa i jej wpływie na sytuację finansową PGF mówi znacznie mniej, niż można by tego oczekiwać od dystrybutora wyrobów farmaceutycznych.
  czytaj więcej

Emisje