piątek, 04 grudnia 2020

Newsroom

Prefa Group uplasowała jedną piątą oferowanych obligacji

msd | 12 listopada 2020
Spółka pozyskała niecałe 1,73 mln zł z wartej do 8 mln zł emisji 12-miesięcznych papierów dłużnych. W ofercie udział wzięło 17 inwestorów.

Wygasające w listopadzie 2021 r. obligacje serii A oprocentowane będą na stałe 7 proc. przy kwartalnych okresach odsetkowych. Spółka nie informuje o zabezpieczeniu długu.

Wartą do 8 mln zł ofertę kierowano do mniej niż 150 inwestorów, co w praktyce (i według dawnej nomenklatury) oznacza, że miała ona charakter prywatny.

Jeszcze podczas trwania emisji obligacji serii A Prefa Group zapowiedziała przeprowadzenie kolejnej oferty, także do 8 mln zł. Tym razem będą to papiery 18-miesięczne, ale przy kuponie ustalonym na stałe 8 proc. rocznie. Zamknięcie emisji zaplanowano na 11 stycznia.

Prefa Group to dawne PHI Wierzytelności, które w lipcu ogłosiło zmianę profilu działalności. Dotychczasowa działalności (wierzytelności odszkodowawcze) została przeniesiona na podmiot kontrolowany przez głównego akcjonariusza spółki, Polski Holding Inwestycyjny. Nowy biznes Prefy ma się koncentrować na realizacji projektów budynków jedno- i wielorodzinnych.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje