czwartek, 13 sierpnia 2020

Newsroom

Prime Car Management chce przedterminowego wykupu obligacji

msd | 17 czerwca 2019
Spółka chce spłacić przed czasem warte 250 mln zł papiery o pierwotnym terminie wykupu ustalonym na grudzień 2020 r. Musi się jednak dogadać z obligatariuszami, by z realizacją opcji call nie czekać jeszcze pół roku.

PCM chce ustalić z właścicielami obligacji wcześniejszy termin spłaty, niż wynikałoby to z samych warunków emisji. Te bowiem dają spółce prawo do skorzystania z opcji call, ale wyłącznie w dniach płatności odsetek i pod warunkiem ogłoszenia przedterminowego wykupu z przynajmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Wcześniejsza spłata 21 czerwca nie jest już więc możliwa, a kolejny dostępny termin – zgodnie z WEO – przypadałby dopiero na 21 grudnia tego roku.

Warunki emisji przewidują konieczność wypłaty przez PCM premii dla obligatariuszy za wcześniejszą spłatę długu. 21 czerwca jej wysokość wynosiłaby 1,0 proc. nominału, zaś 21 grudnia byłoby to 0,75 proc.

Trzyletnie obligacje PCM1220 znajdują się na Catalyst od ponad roku i wciąż nimi nie handlowano. Emisję tę obejmowały nie tylko fundusze inwestycyjne, ale też Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który objął blisko jedną piątą emisji (46,8 mln zł).

W wyniku zamkniętego niedawno wezwania 94,4 proc. akcji PCM należy do PKO Leasing. Nowy właściciel zamierza dokonać przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy i wycofać PCM z giełdy.

Więcej wiadomości o Prime Car Management S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje