niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Publiczna oferta obligacji Kruka pokryta ponad czterokrotnie

msd | 23 lutego 2024
W wartej do 70 mln zł emisji zgłoszono 284,2 mln zł popytu, pochodzącego od ponad 2,3 tys. inwestorów indywidualnych.

Zapisy zgłoszone na obligacje wrocławskiego windykatora zostały obcięte średnio o 75,4 proc., co oznacza najwyższą redukcję na detalicznych papierach dłużnych od półtora roku. Wtedy sytuacja także dotyczyła Kruka, przy czym chodziło o papiery za 50 mln zł, a udział w emisji zgłosiła o połowę niższa liczba inwestorów.

Za przydzielone właśnie pięcioletnie niezabezpieczone obligacje Kruk zobowiązał się płacić 4 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Warta 70 mln zł emisja została zrealizowana w ramach programu do 700 mln zł, pod którym Kruk przeprowadził dotychczas siedem ofert publicznych, pozyskując łącznie około 382 mln zł (235 mln zł plus 34 mln euro).

– Chcemy nadal być aktywni na rynku polskich obligacji, zarówno po stronie inwestorów indywidulanych jak i instytucji. Decyzje o kolejnych emisjach będziemy podejmować na bieżąco, adekwatnie do naszych potrzeb biznesowych – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie.

Aktualny prospekt pozwala Krukowi na prowadzenie publicznych emisji obligacji do lipca. Niezależnie od tego, windykator ma też otwarty program bezprospektowy, w ramach którego adresuje swoje emisje do inwestorów instytucjonalnych. Jego wartość zwiększył w grudniu z 1,4 do 2,5 mld zł.

Na Catalyst notowane są 22 serie papierów dłużnych windykacyjnej spółki, w tym 20 w złotych i dwie w euro. Pochodzące z ostatnich złotowych emisji detaliczne obligacje o terminach wykupu w 2028 r. notowane są pomiędzy 100,75 a 100,85 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje