sobota, 18 stycznia 2020

Newsroom

Publiczna oferta obligacji Rokity rusza we wtorek

msd | 04 października 2019
Zapisy w publicznej emisji długu chemicznej spółki przyjmowane będą między 8 a 21 października. Będzie to najmniejsza oferta Rokity od ponad ośmiu lat.

Tym razem PCC Rokita zaoferuje inwestorom stałe 5,5 proc. w skali roku z odsetkami płatnymi co kwartał przez siedem lat. Oznacza to, że po pięciu latach i 12 kolejnych emisjach z 5-proc. kuponem spółka zdecydowała się w końcu na podniesienie wysokości oferowanego oprocentowania.

Sama oferta warta będzie 15 mln zł wobec zwyczajowych 20-25 mln zł. Dość wspomnieć, że tak małą emisję Rokita proponował inwestorom tylko raz – w połowie 2011 r. i była to pierwsza publiczna oferta spółki (wykupiona w 2013 r.).

Jak zawsze, emitowane przez Rokitę obligacje nie zostaną zabezpieczone. Zmienia się natomiast coś innego – premia za ewentualny przedterminowy wykup, do którego prawo przysługuje spółce. W razie realizacji przez Rokitę opcji call obligatariusze mieliby otrzymać 0,03 proc. premii za każde pełne 30 dni pozostające do pierwotnego dnia wykupu, ale nie więcej niż 0,3 proc. To o połowę mniej niż we wcześniejszych emisjach (do 0,6 proc.).

Publiczna oferta obligacji Rokity została zaplanowana na 8-21 października. Dzień później nastąpić ma przydział obligacji. Warunki emisji przewidują możliwość dokonania proporcjonalnej redukcji, gdyby popyt przewyższył wartość oferty.

Zapisy na dług Rokity przyjmowane będą od 100 zł, tyle bowiem wynosi nominał każdej obligacji. Ofertę prowadzi DM BDM. W ostatecznych warunkach emisji wskazano wprawdzie na możliwość składania zapisów także u członków konsorcjum dystrybucyjnego, ale jego listy jeszcze nie opublikowano.

Papiery dłużne serii GA oferowane będą w ramach wartego do 200 mln zł VII publicznego programu emisji Rokity, dla którego Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt w czerwcu tego roku.

Na Catalyst notowanych jest 12 serii obligacji Rokity z terminami spłaty do kwietnia 2026 r. Wszystkie oprocentowane są na stałe 5 proc. w skali roku.

15 października PCC Rokita musi wykupić warte 25 mln zł obligacje serii BB, które już wycofano z obrotu na GPW. To ostatnia emisja chemicznej spółki, w której oferowano 5,5 proc. odsetek.

Naszym zdaniem

Wyraźne pogorszenie wyników w II kwartale, najwyższe od lat wskaźniki zadłużenia, czy w końcu spadek notowań obligacji Rokity na rynku wtórnym – to wszystko argumenty, z którymi spółce mogłoby być trudno dyskutować, gdyby chciała utrzymać warunki nowej emisji na dotychczasowym poziomie. Szczególnie, że wzrost zadłużenia wynikał nie tylko z solidnych nakładów inwestycyjnych, co i z wypłaty wysokiej dywidendy. Naturalnie takie prawo głównego akcjonariusza, tak samo, jak i wierzycielom spółki przysługuje prawo do oczekiwania dodatkowej premii za pogorszenie swojej sytuacji.

Czy Rokita zareagował odpowiednio podnosząc kupon o 0,5 pkt proc. względem poprzednich emisji? Jak zwykle, rozstrzygnie rynek. Lecz na ten moment wydaje się, że zaakceptowanie przez spółkę kosztów odsetkowych wyższych o 0,5 mln zł w perspektywie całego życia emisji to niewiele, jak na próbę utrzymania się przy siedmioletnim okresie spłaty. Zresztą i sama spółka może nie być przekonana, że to wystarczy, jeśli zdecydowała się obciąć wartość emisji.

Warto natomiast dodać, że nowa emisja Rokity będzie prowadzona, gdy starsze serie zdążyły już odrobić część sierpniowych spadków, dla których punktem zapalnym było sprawozdanie finansowe za I półrocze. Rynek wtórny nie daje więc obecnie możliwości zainwestowania na lepszych warunkach niż oferowane 5,5 proc. Niemniej 5,1-5,3 proc. rentowności brutto na Catalyst, ale za papiery o dwa, trzy lata krótszym terminie spłaty wciąż wielu inwestorom wydać się może ciekawszą alternatywą. Na ten moment to jednak raczej opcja dla łowców z niewielkim kapitałem, niż inwestorów angażujących po kilkadziesiąt tysięcy złotych w ofertach publicznych.

Same czynniki ogólnorynkowe dla emisji Rokity nie zmieniły się natomiast w sposób istotny. Rynek obligacji korporacyjnych kierowanych do inwestorów indywidualnych podnosi się bardzo powoli. Natomiast oczekiwania co do stóp procentowych wciąż nie wskazują na ryzyko ich wzrostu w perspektywie kilku kolejnych lat.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje