środa, 23 października 2019

Newsroom

Rekordowy poziom gotówki w Kruku

msd | 06 września 2019
Wyniki II kwartału rozczarowały inwestorów z rynku akcji za sprawą dokonanych odpisów, które pomniejszyły zysk netto, ale z punktu widzenia posiadaczy obligacji nie widać powodów do niepokoju.

Na koniec czerwca Kruk dysponował kwotą 383,7 mln zł środków pieniężnych wobec 192,4 mln zł w marcu. Nigdy wcześniej saldo środków pieniężnych nie wzrosło w Kruku tak gwałtownie i nigdy wcześniej nie osiągnęło też takiego poziomu (średnia z 22 kwartałów to 135 mln zł, a z 2018 r. 166,7 mln zł). To sprawia, że nawet po wypłacie dywidendy (95 mln zł) w lipcu i po przejęciu finansowania spółki pożyczkowej Wonga w II kwartale (96,2 mln zł spłaconych zobowiązań i „małych kilkadziesiąt milionów”) pozycja gotówkowa Kruka pozostała silna.

Złożyły się na nią wysokie spłaty (448 mln zł czyli 11,7 proc. więcej niż przed rokiem) i relatywnie niewielkie inwestycje (129 mln zł wobec 282 mln zł rok wcześniej) w nowe pakiety wierzytelności. 

- Podaż bankowych portfeli wierzytelności była niska (ok. 3 mld zł), co nas zaskoczyło. Banki nie akceptują nowych cen rynkowych, a my jesteśmy selektywni w zakupach. Uzyskujemy zwroty dobre i bardzo dobre. To efekt zmniejszenia liczby kupujących na przetargach. Oczekujemy, że w drugiej połowie roku podaż portfeli wierzytelności wzrośnie i będziemy mogli nadal inwestować przy dobrych zwrotach – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka na spotkaniu z dziennikarzami po publikacji wyników finansowych.

- Przy osiągniętych zwrotach można liczyć te inwestycje (półroczne – red.) jak 600 mln zł w ubiegłym roku – powiedział Michał Zasępa, członek zarządu odpowiedzialny za finanse w grupie, także obecny na spotkaniu.

Sytuacja ta sprawia, że Kruk jako jedyny duży gracz krajowy posiadający dostęp do dużego finansowania zewnętrznego rywalizuje na przetargach z podmiotami zagranicznymi, które jednak są znacznie bardziej zlewarowane. W efekcie Kruk może kupować i tanio, i dużo, o ile podaż pakietów wierzytelności faktycznie wzroście. Przynajmniej w perspektywie tego i przyszłego roku.

W latach 2021-22 przypada bowiem okres kumulacji wykupów obligacji o łącznej wartości ponad 1 mld zł.

- Nie widzimy w tym istotnego problemu. Generujemy bieżące strumienie gotówki i nie mamy potrzeby przygotowywać się do wykupów już teraz i trzymać 500 mln zł na rachunkach – powiedział Michał Zasępa.

Na koniec czerwca dług netto (2,32 mld zł) nieznacznie spadł w porównaniu do marca (2,4 mld zł), w czym duży udział zwiększenia salda środków pieniężnych. Dzięki temu jednak dług netto w relacji do kapitału własnego spadł do 1,27x z 1,31x na koniec marca. Sam kapitał wzrósł przy tym nieznacznie (o 3 mln zl), ponieważ uwzględnia on już wypłaconą w lipcu, lecz uchwaloną w czerwcu dywidendę. Wzrost kapitał mógł być silniejszy, ale wyniki II kwartału okazały się słabsze niż oczekiwano za sprawą licznych odpisów. W II kwartale zysk netto wyniósł 69 mln zł wobec 98,6 mln zł rok wcześniej. Wynik obciążyły odpisy w wysokości 19 mln zł na Słowacji (czynnik jednorazowy), 28 mln zł na rynku hiszpańskim i 27 mln zł na rynku włoskim oraz 11,7 mln zł na rynku rumuńskim (portfele zabezpieczone).

- Odpisujemy portfele kupione w Hiszpanii i Włoszech w 2018 r., które zachowują się gorzej niż zakładaliśmy. Jednocześnie portfele kupione w 2016 r. zachowują się lepiej, choć nie na tyle dobrze, by dokonać korekty wycen w górę. Generalnie jednak – mimo odpisów – sądzimy, że negatywny trend odwróci się i nasze wyniki na tych rynkach poprawią się – powiedział Michał Zasępa.

Póki co, 88 proc. spłat Kruk osiągnął w I półroczu w Rumunii i w Polsce i dzięki tym dwóm krajom struktura bilansu pozostaje silna. Mimo odpisów, wskaźnik dług netto EBITDA gotówkowa spadł do 2,1x z 2,3x kwartał wcześniej. Niskie wskaźniki zadłużenia nie spotkały się z uznaniem inwestorów giełdowych – w piątek przed południem akcje Kruka taniały o 11-12 proc. w okolice 150 zł, najniższego poziomu od stycznia. Jeszcze dwa miesiące temu wyceniano je na ponad 190 zł.

Posiadane na koniec czerwca środki pokrywały 51 proc. krótkoterminowych zobowiązań – od 2,5 roku Kruk nie dysponował tak wysokim poziomem płynności gotówkowej.

Na Catalyst notowanych jest 20 serii obligacji Kruka (w tym dwie w EUR). Publikacja wyników słabszych od oczekiwań analityków nie wpłynęła na notowania obligacji, wszystkie serie notowane są powyżej wartości nominalnych.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje