czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Ronson planuje publiczne emisje obligacji

msd | 28 kwietnia 2023
Deweloper ustanowił program publicznych emisji papierów dłużnych o łącznej wartości do 175 mln zł, w związku z którym złoży do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu.

Od momentu zatwierdzenia prospektu przez KNF spółka będzie miała 12 miesięcy na oferowanie obligacji do nieograniczonego grona adresatów. W ramach programu będzie mogła plasować dług zabezpieczony oraz niezabezpieczony.

W przeszłości Ronsonowi zdarzało się już plasować obligacje do inwestorów indywidualnych, ale nigdy nie robił tego na szeroką skalę, co umożliwi mu dopiero zatwierdzenie prospektu przez KNF.

Swoją ostatnią emisję obligacji deweloper przeprowadził dwa lata temu, pozyskując 100 mln zł z emisji czteroletnich okresowo amortyzowanych obligacji oprocentowanych na WIBOR 6M plus 4,0 pkt proc.

Na Catalyst notowane są dwie serie długu spółki – RON0424 i RON0425, które w piątek wyceniane są kolejno na 99,0 oraz 97,23 proc. nominału.

Na początku IV kwartału tego roku Ronson musi spłacić 40 mln zł kapitału z wartych 100 mln zł papierów RON0424. 

Więcej wiadomości o Ronson Development SE

Więcej wiadomości kategorii Emisje