poniedziałek, 29 maja 2023

Newsroom

Ronson rozterminował spłatę ok. 68 mln zł zadłużenia

msd | 25 maja 2023
Deweloper zawarł porozumienie w sprawie rozłożenia na raty finansowania od izraelskich inwestorów, które miało wygasać w sierpniu tego roku.

Na mocy zawartego porozumienia Ronson spłaci od razu 5 mln zł, a 31 maja przekaże 20 mln zł tytułem rozliczenia otrzymanego finansowania. Kolejną transzę deweloper przekaże najwcześniej 1 stycznia, ale łączna wartość spłat dokonanych w całym 2024 r. nie przekroczy 25 mln zł i będzie uwzględniać między innymi potrzeby kapitałowe właściciela Ronsona oraz płynność samego dewelopera.

Otrzymane przez Ronsona finansowanie pochodziło od izraelskich inwestorów i zakładało możliwość jego preferencyjnej konwersji na akcje spółki, gdyby ta trafiła na giełdę w Tel-Awiwie. Póki co, deweloper nie zdecydował o wchodzeniu na tamtejszy parkiet, a na mocy zawartego porozumienia ma zwrócić pieniądze. Przy czym, będzie je przekazywał swojemu akcjonariuszowi, izraelskiej spółce Amos Luzon Development and Energy Group.

Jak niedawno wskazywaliśmy, na koniec marca Ronson dysponował 50,8 mln zł środków pieniężnych (bez rachunków powierniczych), które pokrywały wówczas około 22 proc. jego krótkoterminowych zobowiązań skorygowanych o otrzymane zaliczki (w latach 2020-2022 wskaźnik ten wynosił średnio 74 proc.). 

Na Catalyst notowane są dwie serie wartych po 100 mln zł obligacji Ronsona. Wygasać będą one w kwietniu 2024 r. oraz kwietniu 2025 r., ale na pół roku wcześniej spółka zobowiązana będzie też do 40-proc. amortyzacji kapitału. Krótsze papiery RON0424 z 4,3 pkt proc. marży kwotowane są na 97,0/98,4 proc. nominału (bid/ask).

W kwietniu poinformował o ustanowieniu programu publicznych emisji obligacji do 175 mln zł. Można więc zakładać, że aktualnie spółka prowadzi postępowanie prospektowe przed KNF.

Więcej wiadomości o Ronson Development SE

Więcej wiadomości kategorii Catalyst