sobota, 02 marca 2024

Newsroom

RPP nie zmieniła stóp procentowych

msd | 06 grudnia 2023
Zgodnie z oczekiwaniami, na ostatnim w tym roku posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopę referencyjną na poziomie 5,75 proc.

Środowa decyzja Rady okazała się być zgodna z oczekiwaniami ekonomistów, którzy spodziewają się, że do jakichkolwiek poważniejszych rozmów o wysokości stóp procentowych RPP może wrócić dopiero w marcu przyszłego roku, gdy znana będzie nowa projekcja inflacyjna.

”Nic tu się nie wydarzy jeszcze przez wiele miesięcy (w kwestii wysokości stóp proc. – red.). Ważny kontekst europejski i kontynuacja dezinflacji w części bazowej koszyka” – napisali ekonomiści Banku Pekao.

Po raz ostatni RPP obniżyła główną stopę procentową na początku października, tuż przed wyborami parlamentarnymi. Przed kolejnymi zmianami wysokości stóp procentowych Radę powstrzymywać ma między innymi niepewność, co do polityki fiskalnej nowego rządu, w tym decyzje administracyjne dotyczące cen energii, VAT-u na żywność, etc.

Od listopadowej decyzji Rady o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie trzy- i sześciomiesięczne stawki WIBOR wzrosły kolejno o 0,22 i 0,27 pkt proc. do 5,84 oraz 5,82 proc., niejako zacierając wcześniejsze oczekiwania na dalsze luzowanie polityki pieniężnej.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Zbliża się spadek marż

  01 marca 2024
  Nie ma powodów, aby emitenci oferowali te same warunki emisji obligacji, skoro popyt przekracza planowane wartości emisji nawet czterokrotnie. Tym bardziej, że obecne koszty zadłużenia zaczynają emitentów coraz mocniej uwierać.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Kłopotliwy spadek inflacji

  23 lutego 2024
  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu oprocentowanie niższe niż resort finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około… 84 mld zł.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Miliard popytu

  16 lutego 2024
  Mamy połowę lutego, a wartość popytu zgłoszonego przez inwestorów w emisjach obligacji adresowanych do szerokiego grona odbiorców na podstawie prospektów emisyjnych, przekroczyła właśnie 1 mld zł, licząc od początku roku.
  czytaj więcej
 • Styczniowa inflacja sprawiła niespodziankę

  15 lutego 2024
  Według wstępnych danych, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w styczniu o 3,9 proc. r/r wobec rynkowego konsensusu na poziomie 4,2 proc.
  czytaj więcej