sobota, 04 lipca 2020

Newsroom

Śląskie Kamienice uplasowały jedną czwartą emisji

msd | 01 lipca 2019
Nieruchomościowa spółka pozyskała 3,32 mln zł z wartej do 12 mln zł niepublicznej oferty obligacji serii W.

Papiery mają 23-miesięczny okres spłaty i są zabezpieczone hipotecznie. Wysokości ich oprocentowania nie ujawniono.

Celem emisji obligacji serii W jest pozyskanie środków na sfinansowanie zakupu i remontu nieruchomości położonej w centrum miasta Katowice – podały Śląskie Kamienice.

O zamiarze przeprowadzenia emisji do 12 mln zł spółka informowała jeszcze w kwietniu.

Papiery Śląskich Kamienic nie trafią do giełdowego obrotu, ponieważ to dług imienny. Nominał obligacji ustalono na 10 tys. zł.

30 czerwca spółka miała do wykupu obligacje na 1,18 mln zł. Do końca roku Śląskie Kamienice muszą spłacić sześć kolejnych serii długu wartego łącznie 9 mln zł (w tym 210 tys. euro).

Śląskie Kamienice zajmują się zakupem kamienic w centrach śląskich miast, ich remontem i późniejszą odsprzedażą lub wynajmem.

Więcej wiadomości o Śląskie Kamienice S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje