czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

SMS Kredyt Holding uplasował ponad 80 proc. emisji wśród insiderów

msd | 12 lutego 2018
Co najmniej 5,95 mln zł z wartych 7,39 mln zł obligacji serii AP objęli członkowie rady nadzorczej, zarządu lub osoby z nimi powiązane.

Większość emisji objął Tadeusz Uchmanowicz, członek rady nadzorczej SMS Kredyt Holding, do którego trafiły papiery o wartości 5 mln zł.

Zamiar zaoferowania obligacji członkom rady nadzorczej wymagał zgody WZA.

Warte 7,39 mln zł obligacje zostały uplasowane w prywatnej ofercie do 10 mln zł. Jest to trzyletni dług oprocentowany na stałe 7 proc. w skali roku przy zabezpieczeniu zastawem na certyfikatach inwestycyjnych należącego do spółki funduszu sekurytyzacyjnego.

Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji SMS Kredyt Holding. Wartymi 3,01 mln zł papierami z terminem wykupu w kwietniu tego roku po raz ostatni handlowano w połowie grudnia przy 9,87 proc. rentowności brutto. Aktualnie ich zakup z dodatnią rentownością nie jest możliwy.

Więcej wiadomości o SMS Kredyt Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje