poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

The Farm 51 zebrał 829 tys. zł z emisji obligacji

msd | 01 lipca 2019
Producent gier ubiegał się o 4,2 mln zł w publicznej ofercie papierów dłużnych serii L. Do zamknięcia emisji niezbędne było obniżenie progu dojścia oferty do skutku.

Nowe obligacje The Farm 51 Group trafiły do ośmiu inwestorów.  

Wyemitowane przez spółkę papiery mają dwuletni okres spłaty i są oprocentowane na stałe 7,25 proc. w skali roku. Zabezpieczeniem długu ma być zastaw rejestrowy na prawach do gry World War 3 oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. 

Publiczna oferta obligacji The Farm 51 Group obliczona była na 4,2 mln zł przy progu emisji ustalonym na 1 mln zł. Przedostatniego dnia przyjmowania zapisów próg ten obniżono jednak do 0,7 mln zł.

Uplasowane przez producenta gier obligacje nie trafią do obrotu na Catalyst. Jest to niemożliwe także ze względu na zbyt niską wartość emisji.

W lutym The Farm 51 Group spłaciło obligacje na 4,2 mln zł, także pochodzące z oferty publicznej.

Więcej wiadomości o The Farm 51 S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje