niedziela, 25 lutego 2024

Newsroom

Victoria Dom rozminęła się z celem przekazań

msd | 05 stycznia 2023
W ubiegłym roku warszawski deweloper wydał klientom 1,2 tys. lokali wobec planowanych około 1,4 tys. Spółka mówi o opóźnieniach w realizacji inwestycji i przesunięciu terminu oddania „ponad kilkuset mieszkań” na 2023 r.

Do klientów Victorii Dom trafiło 1211 lokali w 2022 r. wobec 1274 rok wcześniej. Spółka rozminęła się więc z zapowiadanym w lipcu dostarczeniem około 1400 lokali.

„Mniejsza liczba oddanych mieszkań wynikała z opóźnień w realizacji inwestycji spowodowanych problemami w zaopatrzeniu oraz powrotem podwykonawców z Ukrainy do swojego kraju. W efekcie nastąpiło przesunięcie terminu oddania ponad kilkuset mieszkań na 2023 r.” – wyjaśniono w komunikacie prasowym dewelopera.

Według ostatniego sprawozdania finansowego, Victoria miała w 2022 r. przekazać do użytkowania 14 projektów z 1595 lokalami.

W samym II półroczu deweloper prawdopodobnie wydał klientom 855 mieszkań wobec 1170 przed rokiem i był to najsłabszy wynik od 2018 r. W tym miejscu warto przypomnieć, że po sześciu pierwszych miesiącach przy 356 przekazanych lokalach Victoria notowała 150,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i skromne 1,6 mln zł zysku netto. 

Nie przesądzając, mocna zwykle druga część roku mogła tym razem okazać się znacznie mniej owocna pod względem wyników. Otwarta pozostaje kwestia redukcji zadłużenia. Na koniec czerwca dług netto Victorii sięgał bowiem ponad 298 mln zł i stanowił 0,94x jej kapitałów własnych. To zaś oznaczało konieczność podniesienia obligacyjnej marży o 0,5 pkt proc. i stwarzało dodatkową presję na redukcję zadłużenia oraz poprawę wyników (wzrost kapitałów), ponieważ spółka znajdowała się relatywnie blisko limitu wskaźnika dług netto/kapitały własne, który ustalono na 1,0x.

Pod względem bieżącej sprzedaży Victoria Dom zanotowała natomiast 25-proc. spadek. W 2022 r. zawarła ona 1208 umów wobec 1607 rok wcześniej. W samym IV kwartale zakontraktowała zaś 238 mieszkań wobec 445 kwartał wcześniej i 320 przed rokiem.

- Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników w bardzo trudnym 2022 r. Ustabilizowanie popytu w ostatnim kwartale minionego roku sugeruje, że okres spadków sprzedaży mamy już za sobą. Ruch klientów w naszych biurach powoli się zwiększa. W drugiej połowie tego roku oczekujemy ożywienia sprzedaży wraz ze znikaniem presji inflacyjnej. Dodatkowy impuls popytowy powinno stanowić planowane wprowadzenie rządowego programu wsparcia przy zakupach pierwszego mieszkania. Oczekujemy, że w bieżącym roku koszty produkcji ustabilizują się na wyższym poziomie, co wpłynie również na wzrost cen mieszkań – powiedział Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victorii Dom, cytowany w komunikacie.

Jak zapowiedział, w tym roku spółka zamierza zakontraktować co najmniej 1500 nowych lokali. Ponadto, Victoria zamierza też uzupełnić obecność na rynku warszawskim i krakowskim o Trójmiasto. 

Na Catalyst znajduje się sześć z dziesięciu istniejących serii obligacji Victorii Dom. Najbliższe wykupu stałokuponowe papiery VID0523 i VID0723 kwotowane są przez sprzedających kolejno na 98,75 i 97,0 proc. nominału. Z kolei w przypadku najdłuższych papierów VI10825 z 4,8 pkt proc. marży (podniesionej do 5,3 pkt proc.) jest to 94,9 proc. 

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst