wtorek, 23 lipca 2024

Newsroom

Victoria Dom zniknie z Catalyst

msd | 12 sierpnia 2016
Deweloper chce wycofać znajdujące się w obrocie obligacje serii C z ewidencji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Spółka podpisała też z jedynym obligatariuszem umowę konwersyjną, która przewiduje wykluczenie obligacji VDM0618 z obrotu na Catalyst. Ewidencja papierów zostanie przeniesiona z KDPW do jednego z domów maklerskich.

Wygasające w czerwcu 2018 r. papiery dłużne serii C o wartości 15 mln zł oprocentowane są na WIBOR 6M plus 5,6 pkt proc. marży. Inwestorzy detaliczni nie mieli możliwości ich zakupu. Od debiutu z września ubiegłego roku papierami nie handlowano.

Na początku sierpnia Victoria przedterminowo wykupiła obligacje serii B, które na Catalyst notowane były pod kodem VDM0217.

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst