wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

Vivid Games przyznaje rację UCS, ale podatek zapłaci mniejszy

msd | 07 sierpnia 2018
Spółka przyjęła wynik kontroli Urzędu Celno-Skarbowego i zdecydowała się na zapłatę 643 tys. zł podatku dochodowego za 2016 r. plus należne odsetki.

Sama kwota, którą chce zapłacić producent gier, jest jednak nieco niższa niż ta, którą ustalił UCS. Z opublikowanego dwa tygodnie temu komunikatu Vivid Games wynika, że kontrola wykazała zaniżenie podatku dochodowego za 2016 r. o 834 tys. zł.

Producent gier zobowiązał się też dokonać dodatkowej – niezależnej od kontroli UCS – korekty deklaracji podatkowej za 2016 r. Ma ona polegać na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Korekta dotyczyć ma kosztów na 1 mln zł, co powinno wyjaśniać niższy o około 191 tys. zł podatek względem wstępnie ustalonej wartości podczas kontroli. 

Na koniec I kwartału Vivid Games posiadał 6 mln zł gotówki. Tymczasem istotne dla sytuacji finansowej producenta gier okazać się mogą wyniki kolejnych kwartałów. W II kwartale miejsce miała bowiem pierwsza z trzech zaplanowanych na ten rok premier. Kolejna gra trafiła na rynek na początku lipca, ostatnia zaś ujrzy światło dzienne we wrześniu. 

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji spółki, to pochodząca z tzw. małej emisji publicznej seria VVD0520 o wartości 10,5 mln zł. Po raz ostatni papierami handlowano 31 lipca po 96,5 proc. nominału, co dawało wówczas 9,74 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Vivid Games S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Zysk netto Everestu spadł o ponad połowę

  18 marca 2019
  Akwizycja i delikatny wzrost przychodów nie pomogły, ponieważ zysk netto firmy pożyczkowej spadł o 56,2 proc. r/r do 31,9 mln zł w 2018 r. W ślad za aktywami rośnie natomiast zadłużenie.
  czytaj więcej
 • Zysk netto AOW Faktoring spadł o 73 proc. r/r

  18 marca 2019
  Z powodu upadłości największego klienta faktoringowa spółka zarobiła na czysto tylko 0,3 mln zł w ubiegłym roku. Znacznie zredukowała też zadłużenie, co przypłaciła jednak wyraźnym zmniejszeniem portfela należności faktoringowych.
  czytaj więcej
 • Rosną aktywa i zobowiązania MCI.PrivateVentures FIZ

  07 sierpnia 2018
  Wartość zobowiązań funduszu wzrosła W II kwartale o 34,8 mln zł do 363,2 mln zł. Zlewarowanie zwiększyło się jednak nieznacznie, bo rosły też aktywa, w tym gotówka. Tej prawdopodobnie przybędzie więcej, bo fundusz ma do rozliczenia jeszcze dwie duże dezinwestycje.
  czytaj więcej
 • Zysk grupy BZ WBK niemal bez zmian

  06 sierpnia 2018
  Pomimo 10-proc. wzrostu dochodów w I półroczu zysk netto bankowej grupy spadł o 0,5 proc. r/r do 1,25 mld zł. Poprawie uległy natomiast wskaźniki kapitałowe i jakość należności od kredytobiorców.
  czytaj więcej

Emisje