poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

Work Service negocjuje z wierzycielami

msd | 14 stycznia 2020
Spółka rozmawia z bankami, obligatariuszami i mniejszościowymi akcjonariuszami węgierskich spółek zależnych o restrukturyzacji zadłużenia, w tym rozterminowaniu jego spłaty lub częściowym umorzeniu.

Rozmowy prowadzone z wierzycielami Work Service mają być prowadzone przy udziale międzynarodowego inwestora branżowego, który jest na etapie „zaawansowanych analiz inwestycji w ramach przeglądu opcji strategicznych”. Jak wyjaśniono, inwestor ten jest „jednym z kilku” podmiotów, wśród których Work Service bada zainteresowanie możliwością objęcia akcji spółki.

Dodatkowo, w dniu dzisiejszym emitent przystąpił także do udziału w organizowanych na prośbę inwestora spotkań z kluczowymi akcjonariuszami spółki, dotyczących warunków ewentualnej sprzedaży przez nich akcji spółki oraz możliwości poparcia ewentualnych wniosków zarządu spółki w sprawie emisji nowych akcji spółki – poinformowało Work Service.

Ponad rok temu, w grudniu 2018 r., Work Service zrestrukturyzowało zadłużenia, w tym wynikające z papierów dłużnych, które były już wymagalne. Spółka zobowiązała się wówczas także do przeprowadzenia restrukturyzacji operacyjnej. Niewiele później, bo w marcu 2019 r., Work Service poinformowało o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, w ramach którego zobowiązało się między innymi do przeanalizowania kwestii dalszych dezinwestycji, spłaty lub refinansowania długów, a także pozyskania nowego finansowania. 

Obligacyjne zadłużenie, które spółka zrestrukturyzowała pod koniec 2018 r., wygasać będzie 29 maja tego roku. Chodzi o cztery serie obligacji o łącznej wartości 43,85 mln zł (spółka ma też wewnątrzgrupowe obligacje na 7,75 mln zł z terminem wykupu 31 grudnia br.).

Żadne z obligacji Work Service nie są notowane na Catalyst.

Więcej wiadomości o Work Service S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje