sobota, 21 kwietnia 2018

Newsroom

Work Service zapowiada przedterminowy wykup

msd | 14 czerwca 2017
Po dziewięciu miesiącach od emisji spółka spłaci notowane na Catalyst papiery serii U o wartości 80 mln zł.

Za przedterminowy wykup obligatariusze otrzymają 0,75 proc. premii liczonej od wartości nominalnej obligacji. Wcześniejsza spłata odbędzie się 30 czerwca.

Dokonanie wykupu jest wynikiem optymalizacji polityki finansowej spółki – poinformowało Work Service.

Trzyletnie papiery serii U zostały uplasowane w październiku ubiegłego roku wśród inwestorów instytucjonalnych. Objęli oni 80 mln zł wobec oferowanych wówczas 100 mln zł. Emisja miała na celu pozyskanie środków na refinansowanie starszych serii.

Po raz ostatni papierami WSE1018 handlowano w ubiegłym tygodniu po 101,49 proc. I ktoś kto je wówczas nabył zanotuje stratę z powodu przedterminowej spłaty.

Po wykupie obligacji WSE1018 Work Service zniknie z Catalyst, przynajmniej na pewien czas.

Więcej wiadomości o Work Service S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje