sobota, 04 lipca 2020

Newsroom

Zarząd GPW rekomenduje wypłatę 100,7 mln zł dywidendy

msd | 20 kwietnia 2020
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wystąpi do rady giełdy z wnioskiem o zaopiniowanie propozycji wypłaty 2,4 zł dywidendy na akcję z zysku osiągniętego w 2019 r.

Proponowane 100,7 mln zł dywidendy miałoby stanowił 93,2 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującego skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Ustalając propozycję dywidendy zarząd GPW miał wziąć pod uwagę między wysoką płynność grupy, rosnący poziom jej środków finansowych oraz ujemny dług netto.

Na koniec 2019 r. grupa GPW miała 282,3 mln zł środków pieniężnych oraz dodatkowe 329 mln zł płynnych środków w lokatach bankowych i krótkoterminowych obligacjach korporacyjnych.

Na organizowanym przez GPW rynku Catalyst notowane są także dwie serie obligacji samej Giełdy o łącznej wartości 245 mln zł i terminach spłaty określonych na 2022 r. Zmiennokuponowe papiery GPW0122 wyceniane są na 99,69 proc. nominału, zaś stałokuponowe GPW1022 na 101,85 proc., co oznacza kolejno 1,9 oraz 2,3 proc. rentowności brutto. 

Stopa proponowanej dywidendy dla akcji GPW to 6,6 proc.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje