czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

ZM Henryk Kania zapowiadają kolejną emisję obligacji

msd | 04 kwietnia 2018
Z prywatnej oferty spółka chce pozyskać do 30 mln zł, z czego 24 mln zł trafiłoby na spłatę starszych papierów dłużnych, wygasających w najbliższych tygodniach.

Oferowane obligacje serii I oprocentowane będą na WIBOR 3M plus 5,25 pkt proc., a termin ich wykupu przypadnie na 29 marca 2021 r. Wskazuje on, że ZM Henryk Kania będą prawdopodobnie chciały zasymilować nowe papiery z uplasowaną niedawno serią H. Warta do 150 mln zł oferta przyniosła wówczas spółce 86,2 mln zł. Jednocześnie emitent miał też otrzymać deklaracje inwestorów o możliwości objęcia kolejnej emisji w kwocie 14,5 mln zł. Teraz otrzymają więc oni możliwość udziału w nowej ofercie.

Z proponowanych 30 mln zł ZM Henryk Kania chcą przeznaczyć 24 mln zł na spłatę papierów serii G wyemitowanych przez spółkę oraz serii D, które w przyszłości emitowały – niedawno przejęte przez spółkę –  Staropolskie Specjały.

Na koniec marca, po uplasowaniu poprzedniej oferty, ZM Henryk Kania spłaciły obligacje serii E (KAN0318) na 25 mln zł, a także nabyły 28 mln zł z wartej 45 mln zł serii G, która wygasa w tym miesiącu. W maju i lipcu spółkę czekają dwa kolejne wykupy, każdy na 25 mln zł. Tym razem będą to obligacje, w obowiązki których ZM Henryk Kania weszły po przejęciu Staropolskich Specjałów.

W ramach refinansowania zobowiązań ZM Henryk Kania zawarły też niedawno warte do 79 mln zł umowy kredytowe z Alior Bankiem, rozszerzone także o faktoring odwrotny z limitem do 18 mln zł. Udzielone spółce kredyty, jak informowano, trafiły (jednej transzy jeszcze nie uruchomiono) na refinansowanie zobowiązań wobec Banku Handlowego.

Ogółem na koniec grudnia spółka posiadała 574,3 mln zł krótkoterminowych zobowiązań, w tym 285,3 mln zł odsetkowych (w większości wymagalnych w I połowie roku) i 257,4 mln zł handlowych. Wśród tych ostatnich, jak wskazywaliśmy w połowie marca, ponad 45 proc. było przeterminowanych, także powyżej 30 dni. Ponadto, spółka posiadała też pewne przeterminowane zobowiązania w kategorii „inne”, chodzić mogło więc o wynagrodzenia, podatek czy zobowiązania faktoringowe.

Notowane na Catalyst obligacje KAN0619 w środę przed południem wyceniane były na 98,5 proc., co daje 7,87 proc. rentowności brutto. Kalkulacje te nie uwzględniają prawdopodobnego wzrostu marży w kolejnym okresie odsetkowym w związku z dalszym wzrostem wskaźnika dług netto/EBITDA.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje