niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

 • Grupa AB obniżyła dług netto, ale zwiększyła ogólne zadłużenie

  26 listopada 2018
  Dystrybutor sprzętu IT wypracował w minionym kwartale 58,9 mln zł środków z działalności operacyjnej, z czego większość trafiła na spłatę zadłużenia odsetkowego. Ogólne zadłużenie jednak wzrosło z powodu wzrostu zobowiązań handlowych.
  czytaj więcej
 • AB wyemitowało obligacje na 10,8 mln zł

  24 października 2018
  Papiery dokładnie tej samej wartości spółka nabyła w celu umorzenia przed kilkoma dniami. W nowej emisji wyraźnie podniesiono jednak marżę.
  czytaj więcej
 • AB skupiło część własnych obligacji

  19 października 2018
  Dystrybutor sprzętu IT nabył w celu umorzenia warte nominalnie 10,8 mln zł obligacje z emisji o całkowitej wartości 100 mln zł.
  czytaj więcej
 • AB planuje emisję obligacji

  26 września 2018
  Dystrybutor sprzętu IT zamierza uplasować nowe papiery dłużne na zrefinansowanie wartych 100 mln zł obligacji ABE0819.
  czytaj więcej
 • Grupa AB mniej zadłużona

  18 września 2018
  W zakończonym 30 czerwca roku obrotowym 2017/2018 zysk netto dystrybutora sprzętu IT spadł o 10,2 proc. r/r do 61 mln zł. Wyraźnie poprawiły się jednak przepływy operacyjne, a za nimi i wskaźniki zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Spadek rentowności grupy AB

  06 marca 2018
  Rosnące przychody dystrybutora sprzętu IT i elektroniki użytkowej nie znajdują odzwierciedlenia w wyższych zyskach. Wierzycieli AB bardziej zainteresować może jednak poprawa przepływów operacyjnych i stabilna sytuacja bilansowa grupy.
  czytaj więcej
 • Spadek zadłużenia finansowego grupy AB

  01 grudnia 2017
  W przeddzień szczytu sprzedażowego sezonu dystrybutor sprzętu IT i elektroniki użytkowej posiadał relatywnie wysokie zasoby gotówkowe i wyraźnie niższe niż w poprzednich kwartałach zadłużenie finansowe.
  czytaj więcej
 • AB wprowadziło czerwcową emisję na Catalyst

  27 września 2017
  Za pięcioletnie niezabezpieczone papiery dystrybutor sprzętu IT, AGD/RTV i zabawek płaci WIBOR 6M plus 2 pkt proc. marży. To więcej niż spółce udawało się uzyskać w warunkach emisji z 2014 i 2015 r.
  czytaj więcej
 • Poprawa płynności grupy AB

  13 września 2017
  Na skutek obniżenia zobowiązań handlowych dystrybutor sprzętu IT, AGD/RTV i zabawek wykazał na koniec czerwca najwyższą od ponad dekady płynność bieżącą.
  czytaj więcej
 • AB pozyskało 75 mln zł z emisji obligacji

  21 czerwca 2017
  Zgodnie z naszymi majowymi spekulacjami spółka musiała podnieść wysokość marży o 0,5 i 0,4 pkt proc. względem poprzednich emisji.
  czytaj więcej
 • AB podnosi wartość programu emisji obligacji

  26 maja 2017
  Wartość programu rośnie z 200 do 270 mln zł, co można odczytywać jako chęć uplasowania nowego długu.
  czytaj więcej
 • Spadek ogólnego zadłużenia grupy AB

  26 maja 2017
  Dystrybutor sprzętu IT i innych produktów zmniejszył w I kwartale kalendarzowym udział finansowania kapitałem obcym z 69 do 67 proc. Ta niewielka zmiana wystarczyła by wskaźnik ogólnego zadłużenia znalazł się najniżej od półtora roku.
  czytaj więcej
 • Bez większych zmian w grupie AB

  01 marca 2017
  Zakończony 31 grudnia II kwartał roku obrotowego 2016/2017 grupa zakończyła z podobnym poziomem zadłużenia co kwartał wcześniej. Wzrosła natomiast płynność szybka.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (13.02)

  13 lutego 2017
  Ceny obligacji korporacyjnych na rynku Catalyst nadal znajdują się na wysokich poziomach. Wartość Indeksu Rynku Obligacji na 10 lutego 2017 roku wyniosła 3,29 pkt proc., co stawia Indeks na poziomie zbliżonym do rekordowych poziomów.
  czytaj więcej
 • Grupa AB z kolejnymi rekordami

  21 listopada 2016
  Dystrybutor sprzętu IT, AGD/RTV i zabawek zanotował najlepszy III kwartał w historii. Przy rosnących zyskach grupa miała ujemne przepływy operacyjne, co wymagało zwiększenia zadłużenia.
  czytaj więcej

Emisje