sobota, 16 stycznia 2021

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (wrzesień 2020)

Szymon Jędrzejewski i Bartłomiej Kempczyński, DM NWAI | 15 października 2020
Całkowite obroty na Catalyst wyniosły we wrześniu 180,94 mln zł, aż 59,2 mln zł mniej od 12-miesięcznej średniej. Jednocześnie były one niższe o 10,5 proc. niż w sierpniu oraz o 34,3 proc. niższe r/r.

We wrześniu Zero Discounted Margin ważona wartością emisji wzrosła pierwszy raz od pięciu miesięcy i wyniosła 3,02 proc. (vs 2,67 proc. w sierpniu), a uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR 0,79 proc. (vs 0,69 proc.).

Z 17 analizowanych sektorów ZDM odnotowała wzrost aż dla 14. Największy z nich dotyczył obligacji Getin Noble Banku (+522 pb.), Retail (+176 pb.), Usług Finansowych (+102 pb.), Przemysłu (+78 pb.) i Medycyny (+61 pb.). Spadki ZDM były mniejsze niż 50 pb. i dotknęły tylko trzech sektorów – Funduszy (- 24 pb.), Chemii (-21 pb.) oraz Banków ex-Getin (-8 pb.).

Silnym przecenom obligacji Getin Noble Bank oparła się tylko seria GNB1222, której cena na koniec września wynosiła 87 – bez zmian względem sierpnia. Pozostałe 21 notowanych serii zaliczyło duże spadki – średnio o 8,2 proc. Jak widać po naszym zestawieniu najbardziej taniejących serii „top 10” zajmują wyłącznie obligacje GNB, z największymi przecenami na seriach GNB0523 (-20,5 proc.), GNB0823 (-13,7 proc.) i GNB0824 (-13,3 proc.). We wrześniu GNB przekazał wyniki za drugi kwartał, który zakończył stratą netto w wysokości 246,9 mln zł (vs strata 86,7 mln zł w II kw. 2019). Wynikom nadal ciążą rosnące odpisy i koszty rezerw, które w II kw. 2020 wyniosły aż 301 mln zł. Nawet pomijając skutki pandemii („wycenione” na 90 mln zł) wzrost jest bardzo duży – odpisy w II kw. 2019 wyniosły 112,8 mln zł. Łączny współczynnik kapitałowy osiągnął poziom 8,7 proc. wobec 8,8 proc. na koniec I kw. 2020 i 10 proc. na koniec 2019 roku. Wymóg TCR na poziomie 11,81 proc. oznacza lukę w wysokości ok. 1068,3 mln zł. Bank w II kw. ograniczył koszty działania o 13,1 mln zł (rdr), a koszty z tytułu odsetek o 119,5 mln zł, jednak przy skali luki kapitałowej nie ma to większego znaczenia. Dodatkowo bank planuje zaktualizować plan naprawy, tak aby uwzględniał nową sytuację makroekonomiczną (tj. niższe stopy procentowe oraz wpływ pandemii). Z nielicznych pozytywów można podkreślić nadal wysoki poziom płynności krótkoterminowej Grupy GNB (LCR) na poziomie 167 proc. (vs 161 proc. na koniec 2019 i 52 proc. na koniec 2018) oraz fakt terminowych wykupów obligacji w ostatnich miesiącach. Nie licząc raportu za II kw. 2020, inwestorów zaniepokoiły doniesienia RMF FM z 18 września, sugerujące jakoby Leszek Czarnecki ma usłyszeć zarzuty w związku z aferą GetBack. Z końcem miesiąca KNF zawnioskowała o odwołanie Czarneckiego z rad nadzorczych zarówno Getin Noble Banku, jak i Idea Banku, a w uzasadnieniu wniosku niejako potwierdziła doniesienia RMF FM.

Duży wzrost ZDM w sektorze Retail to efekt spadku ceny obligacji LPP serii LPP1224 o 4,4 proc. oraz przeceny obligacji CCC (CCC0621) o 1 proc. Spadek pierwszej z nich, to prawdopodobnie efekt małego obrotu we wrześniu (wolumen ledwie pięć sztuk obligacji) połączonego z jednoczesnym dość dynamicznym wzrostem kursu w ostatnich miesiącach (z 90 na początku lipca do 100,4 na koniec sierpnia). Główne informacje płynące we wrześniu ze spółki dotyczyły utworzenia kapitału rezerwowego w kwocie 2,1 mld zł na skup akcji własnych do 31 lipca 2025 roku oraz wywiadu wiceprezesa, który optymistycznie patrzy na sezon jesienny i zakłada spadek przychodów w skali roku o ok. 20 proc. zamiast 30 proc. pierwotnie prognozowanych. Z kolei dla CCC najważniejszą informacją było zawarcie term sheet umowy kredytu rewolwingowego do kwoty 250 mln zł z siedmioma bankami finansującymi grupę. Kredyt będzie udostępniony na okres 24 miesięcy i zabezpieczony poręczeniem BGK do kwoty 200 mln zł wraz z zastawem na wybranych aktywach CCC i poręczeniem podmiotów z jej grupy. CCC poinformowała też o większych niż oczekiwała odpisach, które wyniosły 448,7 mln zł wobec oczekiwanego przedziału 300-400 mln zł. Jak widać po kursie obligacji, reakcja była niewielka. W ostatnich minutach września spółka przekazała też raport za drugi kwartał 2020 roku, który zakończyła stratą na poziomie 349,8 mln zł wobec zysku 102,8 mln zł przed rokiem. Dzięki emisji akcji do spółki wpłynęło dodatkowe 506,9 mln zł gotówki, jednak nie spowodowało to istotnej zmiany zadłużenia netto, które wyniosło 2969,8 mln zł wobec 3056,6 mln zł na koniec 2019. Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 0,91, co względem I kwartału oznacza niewielką poprawę (na koniec I kw. 2020 wynosił 0,86), ale od początku roku oznacza pogorszenie (na koniec 2019 roku 0,86). Na początku października CCC przekazało szacunkowe wyniki za III kw. 2020, które okazały się być porównywalne do tych z ubiegłego roku.

Za wzrostem ZDM w sektorze Usług Finansowych stoi spadek cen obligacji ABS Investment (AIN0421 o 1,7 proc.) i AOW Faktoring (AOW0921 o 1,5 proc.). Dodatkowo wykup serii AOW1020 przypadający na 26 października powoduje, że ZDM tej serii wzrósł do 32,6 proc. z 17,2 proc. na koniec sierpnia, co także przyczyniło się do wzrostu ZDM sektora. We wrześniu te spółki nie przekazały żadnych nowych raportów.

Wzrost ZDM w sektorze Przemysłu, to efekt spadku cen obligacji Arctic Paper o 0,9 proc. i Famur o 1,1 proc. Spowodowało to wzrost ZDM tych serii o odpowiednio 1,2 proc. i 0,3 proc. Artcic nie przekazał we wrześniu żadnych raportów. Z kolei Famur poinformował o zamknięciu oddziału w Piotrkowie Trybunalskim, co spowoduje zwolnienie ok. 198 pracowników (5,7 proc. pracowników na koniec II kw. 2020). Dodatkowo Urząd Celno-Skarbowy dokona zwrotu ok. 16,7 mln zł w związku z uchyleniem poprzedniego stanowiska organu podatkowego w sprawie nieprawidłowego zakwalifikowania kosztów. Na koniec II kw. 2020 na rachunkach spółki był ponad 1 mld zł, przez co nie jest to istotna informacja dla standingu finansowego.

Zmiany ZDM dla sektora Medycyny są spowodowane głównie niewielką przeceną serii VOX0221, której kurs obniżył się o 1,1 proc., a ZDM wzrósł z 1,4 proc. do 4,4 proc. (efekt krótkiego okresu do wykupu). Dodatkowo przypadający na listopad termin wykupu obligacji Polskiej Grupy Farmaceutycznej, w połączeniu z ceną poniżej nominału spowodował wzrost ZDM tej serii z 6,7 proc. do aż 9,4 proc. Z tych spółek jedynie Voxel przekazał we wrześniu raport. Dotyczył on liczby wykonanych testów metodą RT-PCR na koronawirusa w sierpniu, która wyniosła 31,1 tys. (cena jednego testu komercyjnego to ok. 495 zł).

Przechodząc do spadków ZDM, to w sektorze Funduszy były one spowodowane wykupem serii MCF1020 (ostatni dzień notowań przypadał na 22 września) o wyższym ZDM niż mediana sektora (na koniec sierpnia 6,8 proc. vs 4,2 proc.).

Spadki dla Banków ex-Getin oraz Chemii są spowodowane niewielkimi ruchami cenowymi na wielu seriach.

Ze zmian cen na pojedynczych seriach warto odnotować, że powyżej 5 proc. zyskała tylko jedna seria: VI10622 wyemitowana przez Victoria Dom. We wrześniu podrożała o 5,1 proc. i jest notowana na poziomie 100,9 proc. Oferowany przez nią ZDM wynosi zaledwie 4,4 proc. przy średniej dla tego emitenta na poziomie 5,1 proc.

Obroty

Całkowite obroty na Catalyst wyniosły we wrześniu 180,94 mln zł, aż 59,2 mln zł mniej od 12-miesięcznej średniej. Jednocześnie były one niższe o 10,5 proc. niż w sierpniu oraz o 34,3 proc. niższe r/r. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 1,98 mln zł.

Największy spadek obrotu odnotowano na obligacjach BGK/EBI/PFR – aż o 23,9 mln zł. Dodatkowo o 10 mln zł zmniejszył się obrót na obligacjach sektora Paliwa, Gazu i Energii. Spadki zostały jednak zrekompensowane większym obrotem na obligacjach z sektora Banków (+10,5 mln zł), Przemysłu (+10,2 mln zł) i Wierzytelności (+6,5 mln zł). Oprócz nich niewielkie wzrosty obrotów odnotowano w pozostałych sektorach, przez co obrót na obligacjach korporacyjnych utrzymał się na zbliżonym poziomie co w sierpniu – 154,7 mln zł wobec 155,5 mln zł.

Warto zauważyć tutaj duży spadek obrotu na obligacjach z sektora BGK/EBI/PFR, które składają się głównie z tzw. obligacji covidowych. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy obroty zmniejszyły się aż o 54,7 mln zł. Z kolei w sektorze Paliwa, Gazu i Energii spadek wynika z mniejszego obrotu na serii ENA0624 (-6,7 mln zł) oraz PKN1222 (-5,8 mln zł), przy czym w sierpniu obrót na tych dwóch seriach był ponadprzeciętnie wysoki.

Za wzrostem obrotu w sektorze Banków stoi większy o 4,4 mln zł obrót na obligacjach Pekao (głównie przez wzrost na serii PEO0631 i PEO1028), o 3,95 mln zł na obligacjach Banku Millennium (+3 mln zł na MIL1227 i +0,95 mln zł na MIL0129), o 3,13 mln zł na PKO BP (duży wzrost obrotu na PKO0827), 2 mln zł na Alior Banku i 1,6 mln zł na Getin Noble Bank. Większy obrót w Przemyśle to efekt większego obrotu na obligacjach KGHM. Seria KGH0624 osiągnęła obrót w wysokości 6,9 mln zł wobec zaledwie 0,9 mln zł w sierpniu, z kolei na KGH0629 wyniósł 5,2 mln zł wobec 1 mln zł. Mimo skoku obrotów ZDM pozostała na niezmienionym poziomie, jednak momentami we wrześniu cena spadała ze 101,02 do 100,21. Z kolei za wzrostem obrotu w sektorze Wierzytelności stoi większe zainteresowanie obligacjami Kruka – w szczególności KRU0521 (4 mln zł vs 1 mln zł), KR10621 (1,9 mln zł vs 0,2 mln zł) i KRU0321 (1,4 mln zł vs 0,2 mln zł).

Mimo spadku obrotów w sektorze, nadal największy wygenerowano na obligacjach BGK, który wyniósł 29,8 mln zł – 13,6 mln zł mniej niż w sierpniu. Różnica między drugim emitentem – czyli PZU, wynosi jeszcze 15,8 mln zł (obrót na PZU to 14 mln zł). Największy obrót na pojedynczej serii ponownie wygenerowano na FPC0725, który wyniósł 16,2 mln zł (wobec 21,3 mln zł w sierpniu). Analogicznie drugi największy zajęła jedyna seria PZU – PZU0727 z obrotem 14 mln zł (vs 12,9 mln zł).

Zapadalność

We wrześniu przypadał termin wykupu jednej serii obligacji – PND0920 wyemitowanej przez Polnord. Została ona terminowo wykupiona. Dodatkowo w ubiegłym miesiącu miał miejsce przedterminowy wykup obligacji I2D0321 przeprowadzony przez i2 Development. Seria o wartości 7,3 mln zł była na koniec sierpnia notowana po 101 proc. nominału, co dawało rentowność ZDM na poziomie 2,4 proc.

W październiku przypada termin wykupu dziewięciu serii obligacji o łącznej wartości 308,5 mln zł. Na dzień wydania raportu przeprowadzono wykup dwóch z nich: MCF1020 przez MCI.PrivateVentures o wartości 30 mln zł oraz GNB1020 przez Getin Noble Bank o wartości 35 mln zł.

Dodatkowo ostatnią notowaną serię przedterminowo wykupił i2 Development – I2D1220 o wartości 6,7 mln zł. Przez co na rynku nie znajdziemy już obligacji tego emitenta.

Przed nami jeszcze siedem planowanych wykupów o wartości 243,5 mln zł, z czego najwięcej przypada na Dino Polska (100 mln zł), Atal (70 mln zł) i Develię (34 mln zł).

Nowe emisje

We wrześniu, za pośrednictwem agentów emisji, zarejestrowano w KDPW 43 serie obligacji o łącznej wartości nominalnej 2304,97 mln zł. Jest to o 3,4 proc. mniej niż w sierpniu, kiedy wartość emisji wyniosła 2387 mln zł.

Banki hipoteczne, firmy leasingowe i faktoringowe wyemitowały łącznie 1948,7 mln zł. Najwięcej Santander Leasing – w jednej serii 450 mln zł. Duże emisje przeprowadził też PKO Bank Hipoteczny (jedna seria, 350 mln zł), Pekao Leasing (jedna seria, 250 mln zł) i PEKAO Bank Hipoteczny (dwie serie, razem 240 mln zł).

Obligacje o łącznej wartości 120,2 mln zł wyemitowały spółki znane z GPW: Play Communications (87 mln zł), Everest Capital (12 mln zł), Indos (10,8 mln zł), GPM Vindexus (9 mln zł) oraz BVT (1,4 mln zł).

W ubiegłym miesiącu miały też miejsce emisje przeprowadzone przez Europejski Bank Inwestycyjny, Ghelamco Invest, Atal czy Dom Development o łącznej wartości 655 mln zł.

Europejski Bank Inwestycyjny wyemitował 250 mln zł obligacji ze stałym kuponem równym 3 proc. Termin wykupu przypada na listopad 2029.

Ghelamco pozyskało łącznie 105 mln zł w dwóch emisjach. Jedna z nich, o wartości 50 mln zł, była ofertą bezprospektową skierowaną do jednego inwestora. Jej oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5 pkt proc., a cena emisyjna wyniosła 98. Druga emisja, o wartości 55 mln zł, oferowała stałe oprocentowanie w wysokości 5,5 proc., a termin wykupu przypada na styczeń 2024. Będzie to druga seria ze stałym kuponem oferowana przez tego emitenta w ostatnich miesiącach, jednak jest on niższy o 0,6 pkt proc. od wcześniejszej serii GHE0124.

Atal przydzielił dwie serie obligacji: AW i AW2 o wartości 150 i 50 mln zł. Pierwotnie emitent chciał sprzedać 150 mln zł obligacji, jednak ze względu na duży popyt zwiększył wartość emisji do łącznie 200 mln zł. Obydwie serie płacą ten sam kupon w wysokości WIBOR 6M + 2,6 pkt proc., a termin wykupu przypada na wrzesień 2022 r. Oferowana w tych seriach marża jest najwyższą z obecnie notowanych obligacji tego emitenta. W emisji z 2019 roku marża ponad WIBOR 6M wyniosła 1,9 pkt proc., a w 2018 tylko 1,7 pkt proc.

Nową emisję o wartości 100 mln zł przeprowadził Dom Development. Oferuje on zmienny kupon o wartości WIBOR 6M powiększony o 1,75 pkt proc. marży. Także w przypadku tego dewelopera oznacza to wzrost z wcześniej oferowanych 1,5 pkt proc. (w 2019-2018) i 1,6 pkt proc. (w 2017). Termin wykupu przypada na wrzesień 2025.

Oprócz tego kilku emitentów przygotowuje się do przeprowadzenia nowych emisji. PragmaGo ponownie uchwaliła program emisji do 100 mln zł, MLP Group zapowiedział emisję obligacji na warunkach zbliżonych do emisji lutowej. Benefit Systems uchwalił emisję dwóch serii obligacji – 1,5-rocznych i 4-letnich. Dodatkowo MCI Capital ustanowił publiczny program emisji o wartości 100 mln zł. WB Electronics także zapowiedział przeprowadzenie emisji o wartości ok. 60 mln zł w celu refinansowania zapadającej w listopadzie br. serii WBE1120.

Debiuty

W sierpniu na Catalyst pojawiły się trzy nowe serie obligacji korporacyjnych o łącznej wartości nominalnej równej 300 mln zł.

Dwie z nich to wrześniowe emisje Atalu, o których wspomnieliśmy w części o nowych emisjach. Z kolei trzecia, to sierpniowa emisja Echo Investment o wartości 100 mln zł. Jej kupon wynosi WIBOR 6M + 4,5 pkt proc. We wrześniu nie handlowano tą serią, przez co ZDM równy był marży 4,5 pkt proc. (na poziomie średniej dla Echo).

Obligacje „covidowe”

We wrześniu miała miejsce dodatkowa emisja obligacji dwóch serii: FPC0630 i FPC0733 o wartości 4827,1 mln zł. Obydwie wyemitowane przez BGK.

Jak wynika z komunikatu Banku, dodatkowa emisja serii FPC0630 wyniosła 4241,7 mln zł w wyniku przetargu oraz dodatkowe 91 mln zł w wyniku sprzedaży dodatkowej. Cena sprzedaży wyniosła 100,55, a jej rentowność 2,061proc. (w sierpniu rentowność ta wyniosła 2,095proc.). Z kolei sprzedaż FPC0733 wyniosła 489,4 mln zł w przetargu oraz 5 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Cena na poziomie 100,54, dała rentowność w wysokości 2,201proc. (w sierpniu 2,27proc.).

We wrześniu NBP nie przeprowadził operacji outright buy, co oznacza, że drugi miesiąc z rzędu nie skupił z rynku obligacji PFR lub BGK (w sierpniu operacja się odbyła, ale skupowane były tylko obligacje skarbowe).

Na rynku znajduje się efektywnie ok. 87,8 mld zł obligacji.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: I pół procent kusi

  15 stycznia 2021
  Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje trzymiesięczne za 10,6 mld zł w 2020 roku, a ich sprzedaż wzrosła w drugiej połowie roku, gdy oprocentowanie spadło do 0,5 proc. (wcześniej 1,5 proc.). Czy to już desperacja?
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Wystrzał rentowności w USA

  08 stycznia 2021
  Rentowności amerykańskich – skarbowych – obligacji znalazły się na najwyższym poziomie od marca, ale nie wiadomo jeszcze, na ile trwałe jest to zjawisko. Rentowności papierów korporacyjnych utrzymują się na rekordowo niskim poziomie.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Nie będzie tak źle

  30 grudnia 2020
  Giełda wdroży postulat tak stary, że aż zapomniany – uporządkuje strukturę Catalyst. Na BondSpot notowane będą tylko papiery skarbowe, wszystkie pozostałe – na GPW. Może to zaowocować zwiększeniem płynności. Ale nie musi.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie roku: Wynik lepszy niż okoliczności

  23 grudnia 2020
  Choć może to zabrzmieć dziwnie, to najlepszym określeniem dla mijającego roku będzie stwierdzenie, że był to czas niewykorzystanych szans. Tanie obligacje skończyły się zbyt szybko, podobnie jak publiczne emisje na podstawie prospektów.
  czytaj więcej

Emisje