poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (lipiec 2019)

Szymon Jędrzejewski i Bartłomiej Kempczyński, DM NWAI | 14 sierpnia 2019
W lipcu na Catalyst zadebiutowało pięć serii obligacji o łącznej wartości emisji równej 637 mln zł. Oznacza to, że na rynek wprowadzono mniej o 463 mln zł obligacji w porównaniu z czerwcem, oraz 213,1 mln zł więcej niż w lipcu ubiegłego roku.

W czerwcu Zero Discounted Margin (ZDM) dla obligacji korporacyjnych ważona wartością emisji wzrosła o 114 p.b. Dla 9 z analizowanych sektorów, w tym obligacji Getin Noble Banku, nastąpił spadek, dla 5 nastąpił wzrost ZDM, natomiast dla pozostałych nie zmienił się o więcej niż 1 p.b. Największe spadki (powyżej 10 p.b.) miały miejsce w sektorze Fundusz (-63 p.b.), Usługi Finansowe (-62 p.b.), IT (-49 p.b.) i Deweloperzy Mieszkaniowi (-10 p.b.). Największe wzrosty ZDM (powyżej 10 p.b.) zanotowano w sektorach: Przemysł (+13791 p.b.), Medycyna (+80 p.b.) i Pożyczki (+28 p.b.). Tak duży wzrost w sektorze Przemysłu jest związany ze spadkiem cen obligacji ZM H. Kania. W czerwcu wzrosły ceny dla 37 proc. papierów, a spadły dla 26 proc.

Największe wzrosty zaliczyły trzy serie obligacji Getin Noble Banku. Kurs serii GNB0723 wzrósł o 19,2 proc., serii GNB0423 o 16,6 proc., a GNB0424 o 15,0 proc. Duże wzrosty zaliczyły też serie GNB1123 i GNB0523, których cena wzrosła odpowiednio o 7,8 proc. oraz 5,6 proc. w ciągu lipca. W ubiegłym miesiącu bank nie przekazał żadnej nowej informacji, więc widoczne wzrosty i spadki są pokłosiem korekt po raportach opublikowanych w czerwcu.

Duży wzrost kursu był widoczny na serii VVD0520 wyemitowanej przez producenta gier mobilnych – Vivid Games. Kurs tej serii na początku roku oscylował w okolicach 80-85 proc. wartości nominalnej, jednak od marca mocno się obniżył. Lipcowy wzrost można uznać za korektę, której bodźcem mógł być raport o spółce wydany przez Dom Maklerski P.B. w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.

W przeciwieństwie do Getinu, lipiec dla Idea Banku obfitował w wiele komunikatów. Do tych bardziej pozytywnych można zaliczyć dopuszczenie funduszu private equity do ograniczonego due diligence oraz wykupienie obligacji podporządkowanych serii A. Niestety więcej było negatywnych informacji. Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postepowanie administracyjne w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów Prawa Bankowego i szeregu rozporządzeń. Dodatkowo jedna ze spółek pośrednio zależnych – Tax Care, złożyła wniosek o upadłość. A pierwszego dnia sierpnia Spółka otrzymała decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w której stwierdzono, że bank wprowadzał w błąd konsumentów podczas procesu sprzedaży obligacji GetBack. O ile lipiec seria IDA0820 zakończyła zwyżką kursu o 7,8 proc., to już pierwszego sierpnia zaliczyła 8,10 proc. spadek do poziomów widocznych na koniec czerwca. Pozostałe serie nie zyskały więcej niż 5 proc.

Trzeci miesiąc z rzędu najwięcej traciły obligacje Zakładów Mięsnych Henryk Kania. Lipiec nie przyniósł pozytywnych informacji ze spółki. Główny wierzyciel, Alior Bank, powiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby reprezentujące ZMHK, a sąd po raz kolejny przedłużył termin złożenia planu restrukturyzacji. Brak posiadającego akceptację wierzycieli pomysłu na wyjście z problemów na pewno nie napawa inwestorów optymizmem.

Spadek wartości o 5 proc. zaliczyła seria STA1219 wyemitowana przez firmę windykacyjną Statima. Spółka obecnie boryka się z problemami, o czym świadczy złożony 15 maja 2019r. wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. W lipcu właściciela zmieniło 6 obligacji w 2 transakcjach. Były to pierwsze transakcje zawarte na tej serii od emisji. Kurs pozostałych serii nie spadł o więcej niż 5 proc.

Obroty

Obroty w lipcu na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 237,09 milionów zł, czyli o 43,38 milionów zł więcej niż 12- miesięczna średnia. Były większe o 10,7 proc. w porównaniu do maja i o 31,2 proc. wyższe w porównaniu z ubiegłorocznym lipcem. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 15,18 milionów zł, czyli o 21,73 milionów zł więcej niż przed miesiącem i o 2,53 miliony zł więcej niż przed rokiem. Obroty obligacjami korporacyjnymi wyniosły 155,77 milionów zł i odpowiadały za 65,7 proc. obrotu całkowitego na Catalyst. Przed miesiącem obroty na tych obligacjach były o ponad 60 milionów zł niższe.

W lipcu największą popularnością ponownie cieszyły się obligacje wyemitowane przez PZU serii PZU0727. Obrót na poziomie 21,1 mln zł można określić mianem powrotu do łask. W ubiegłym miesiącu był on prawie 3 razy mniejszy. Obrót na tej serii odpowiadał za 13,6 proc. obrotu na wszystkich obligacjach korporacyjnych.

Po dwóch miesiącach do naszego zestawienia powróciła seria PEO1028 wyemitowana przez bank Pekao. Obrót na poziomie 17,3 mln zł odpowiadał za prawie 90 proc. obrotu na tej serii z ostatnich trzy miesięcy oraz za 11,1 proc. obrotu na obligacjach korporacyjnych.

Trzeci największy obrót wygenerowano na serii CPS0426 Cyfrowego Polsatu. Lider obrotów z zeszłego miesiąca utrzymał się na podium, ale obrót obniżył się o 1,4 mln zł. Seria ta odpowiadała za 4,9 proc. obrotu na wszystkich obligacjach korporacyjnych.

Drugi miesiąc z rzędu wysokim obrotem może pochwalić się seria ORB0620 wyemitowana przez Orbis. W czerwcu zadebiutowała w naszym zestawieniu, a w lipcu utrzymała się w nim generując obrót o 3 mln zł większy.

Zaskakująco duże zainteresowanie inwestorów w lipcu miała seria BST0622, wyemitowana przez Best. Obrót w lipcu wyniósł aż 3,8 mln zł, a wolumen w wysokości 42 478 był większy niż w całym 2018 roku. W obrotach giełdowych tej serii uczestniczył też Wiceprezes Zarządu Best, który nabył łącznie 1500 obligacji tej serii.

Lipiec nie zaskoczył pod względem największych obrotów według emitentów. Liderem obrotów został bank Pekao, handel obligacjami którego wyniósł aż 21,7 mln zł. Drugie miejsce należało do PZU z wynikiem 21,1 mln zł. Ostatnie miejsce na podium należało do obligacji PKN Orlen, z obrotem równym 18,4 mln zł. Obrót na papierach tych spółek stanowi aż 39,3 proc. obrotu na obligacjach korporacyjnych.

Oprócz wymienionych wyżej emitentów, wysokie obroty wygenerowano także na obligacjach Ghelamco Invest (8,4 mln zł), Cyfrowego Polsatu (7,7 mln zł), Kruka (7,6 mln zł), mBanku (6,5 mln zł) oraz Echo Investment (5,4 mln zł). Wyjątkowo dużym obrotem wykazały się obligacje spółek Best (6,1 mln zł) i Orbis (5,4 mln zł). Łączny obrót na papierach 10 najpopularniejszych emitentów wśród inwestorów odpowiadał za 69,5 proc. obrotu na obligacjach korporacyjnych.

Zapadalność

W lipcu przypada termin zapadalności jednej serii obligacji o wartości emisji równej 172 mln zł. Jest to seria GNB0819 wyemitowana przez Getin Noble Bank. Jej kurs na koniec lipca wynosił 98,0, a termin wykupu przypada na ostatni wtorek sierpnia – 27.08.2019 r.

Jak widać wartości lipcowych emisji przeprowadzanych przez poszczególne spółki nie były za duże (wyjątek PKO BH). Po wyłączeniu dwóch emisji PKO Banku Hipotecznego, średnia wartość jednej emisji wyniosła niewiele ponad 9,9 mln zł. Możliwe, że więksi emitenci odkładają decyzje o jej przeprowadzeniu na później, póki dokładniej nie poznają nowego procesu. Prawdopodobnie większość z lipcowych emisji nie trafi do obrotu na rynku Catalyst.

Debiuty

W lipcu na Catalyst zadebiutowało pięć serii obligacji o łącznej wartości emisji równej 637 mln zł. Oznacza to, że na rynek wprowadzono mniej o 463 mln zł obligacji w porównaniu z czerwcem, oraz 213,1 mln zł więcej niż w lipcu ubiegłego roku.

Swoje obligacje na rynek wprowadziły spółki z sektora Banki (562 mln zł) i Deweloperzy (75 mln zł). Najwięcej obligacji uplasował bank Pekao – 350 mln zł w serii PEO0631. Seria ma oprocentowanie zmienne równe WIBOR 6M + 1,70 pkt proc. Na papierach nie zawarto jeszcze ani jednej transakcji.

Najwyższy kupon oferują obligacje wyemitowane przez Vantage Development. Seria VTG1022 płaci WIBOR 6M + 4,70 pkt proc. Z kolei najniższy kupon oferują papiery PKO Banku Hipotecznego – PHO0120; WIBOR 6M + 0,30 pkt proc.

Co ciekawe, obydwie serie wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny oferują niższy kupon niż wyniósł podany przez GUS szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za lipiec 2019r. (2,9 proc. r/r).

Nowe emisje

Lipiec był pierwszym miesiącem gdzie w praktyce zobaczyliśmy funkcjonowanie nowych przepisów. Według danych dostępnych na stronach KDPW, zarejestrowano 12 nowych emisji obligacji o łącznej wartości 894,7 mln zł i 5 tys. euro.

Pierwsze dwie emisje przeprowadziła MARMORIN Sp. z o.o. W dwóch seriach wyemitowała obligacje o łącznej wartości 5,18 mln zł.

Najwięcej obligacji wyemitował PKO Bank Hipoteczny. Ich łączna wartość wynosi 796,5 mln zł i składają się na nią dwie serie – po 634 i 161,5 mln zł. Mniejsza z nich 25 lipca zadebiutowała na Catalyst. O większej z dwóch emisji wiadomo tylko, że 23 lipca została zarejestrowana w KDPW.

Kolejną serie obligacji wyemitowało Ghelamco Invest. Została ona wprowadzona do obrotu na Catalyst ostatniego dnia lipca. Deweloper zapłaci posiadaczom obligacji WIBOR 6M + 4,25 pkt proc.

Jak widać wartości lipcowych emisji przeprowadzanych przez poszczególne spółki nie były za duże (wyjątek PKO BH). Po wyłączeniu dwóch emisji PKO Banku Hipotecznego, średnia wartość jednej emisji wyniosła niewiele ponad 9,9 mln zł. Możliwe, że więksi emitenci odkładają decyzje o jej przeprowadzeniu na później, póki dokładniej nie poznają nowego procesu. Prawdopodobnie większość z lipcowych emisji nie trafi do obrotu na rynku Catalyst.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje