niedziela, 18 marca 2018

Newsroom

Wywiad: Prezes spokojny o przyszłość Fast Finance

pytania przygotował: Emil Szweda, Obligacje.pl | 27 listopada 2014
Jacek Daroszewski, prezes Fast Finance i jeden z dwóch głównych akcjonariuszy spółki, odpowiada na pytania redakcji Obligacje.pl.

- W połowie marca zapadają obligacje Fast Finance za 30 mln zł. W jaki sposób sfinansuje Pan wykup?

Jacek Daroszewski, prezes Fast Finance:Do tej pory wyemitowaliśmy już dziewięć serii obligacji, trzy wykupy już za nami, także na duże kwoty rzędu 10 mln zł. To nie jest więc dla nas niezwykła sytuacja.

- Może o tyle, że jednak 30 mln zł to więcej niż połowa wszystkich obecnych obligacji spółki i prawie połowa wszystkich zobowiązań odsetkowych.

- Mamy świadomość rangi tej operacji, ale jesteśmy spokojni. Prowadzimy zaawansowane rozmowy, z których jestem zadowolony.

- Z kim i o czym rozmawiacie?

- O efektach będziemy informować w trybie przewidzianym dla spółki giełdowej. Wiadomo, że jest możliwych kilka wariantów. Możemy emitować nowe obligacje, możemy sięgnąć po kredyt bankowy, możemy podnieść kapitał.

- Sprzedać aktywa?

- Nigdy dotąd nie sprzedawaliśmy kupionych przez nas wierzytelności. Mogę powiedzieć, że ten wariant nas nie interesuje.

- Ponad 6 mln zł z marcowej serii znajduje się w portfelach TFI, głównie BPS TFI. Kto ma pozostałą część?

- Naszymi obligatariuszami są uznane instytucje finansowe, w tym banki.

- Spółdzielcze?

- Również. W gronie naszych obligatariuszy są instytucje finansowe. Obligacje zawsze oferowaliśmy inwestorom instytucjonalnym.

- W bilansie na koniec września wykazujecie już 51 mln zł pozostałych aktywów finansowych. Według raportów rocznych w tej pozycji było to ponad 32 mln zł pożyczek do spółek „Fast Lane Leasing”, „Spółdzielni mieszkaniowej Gawra” i do osoby fizycznej prowadzącej działalność pod nazwą Dabo.

- Pożyczki to był nasz sposób na zagospodarowanie nadwyżek gotówkowych, których nie mogliśmy w danym czasie wydać na zakup wierzytelności, gdyż na rynku nie było atrakcyjnych ofert. Zależało nam, żeby te pieniądze pracowały.

- Te tymczasowe nadwyżki ulokowaliście już w 2010 r. Od tego czasu odsetki są dopisywane do długu. Kiedy zaczniecie ściągać te należności?

- Chcę, żeby pieniądze wróciły do nas w ciągu dwóch lat, i oczekuję, że pierwsze spłaty pojawią się na początku roku.

- Inwestorzy nic nie wiedzą o kondycji tych podmiotów. Może poza wpisami do KRS, skąd mogą się dowiedzieć, że Fast Lane i Gawro są powiązane osobowo.

- Stale monitorujemy ich sytuację. Pożyczki są zabezpieczone i w naszej opinii ich spłata nie jest niczym zagrożona.

- Wybór firm, którym udzieliliście finansowania nie mógł być przypadkowy.

- Oczywiście, że nie. Są to firmy i osoby dobrze nam znane, do których działań mamy pełne zaufanie.

- Przychody w III kwartale były niższe niż rok wcześniej.

- Proszę pamiętać, że wykazywane przez nas przychody mają w całości charakter gotówkowy. W mojej opinii nasz model sprawozdawczości jest najbardziej przejrzystym z możliwych. Co więcej – z obsługiwanego portfela o wartości 0,5 mld zł, w aktywach wykazujemy tylko te 190 mln zł, które „pracują”. Należy też pamiętać, że nie konsolidujemy naszych wyników z wynikami naszego FIZ, który osiąga zadowalającą rentowność.

- Czyli macie argumenty przemawiające za udzieleniem nowego finansowania.

- Jestem spokojny o przyszłość Fast Finance.

- Dziękuję za rozmowę.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

 • Fast Finance powróciło do bardzo niskiej płynności gotówkowej

  20 listopada 2017
  Na koniec września windykacyjna grupa posiadała niespełna 0,2 mln zł środków pieniężnych, które pokrywały niespełna 1 proc. jej krótkoterminowych zobowiązań. Nawet jeśli pominąć przychody przyszłych okresów, wskaźnik płynności natychmiastowej wynosił mniej niż 2 proc.
  czytaj więcej
 • Maleje biznes Fast Finance

  31 sierpnia 2017
  By wciąż redukować zadłużenie windykator sięga nie tylko po bieżące wpływy od dłużników, ale chwyta się też sprzedaży wierzytelności. Na wyraźnie rosnącym rynku jego aktywa więc spadają, a jedyne co w bilansie rośnie, to pożyczki, które na razie generują tylko papierowe zyski.
  czytaj więcej
 • Fast Finance poprawiło terminową strukturę zobowiązań

  19 maja 2017
  Po spłacie przeterminowanych obligacji windykator istotnie obniżył wartość krótkoterminowych zobowiązań. Ale płynności natychmiastowej bynajmniej to nie poprawiło, bo na koniec marca na rachunkach grupy pozostawało niespełna 0,4 mln zł gotówki.
  czytaj więcej
 • Fast Finance mniej zlewarowane i z wieloma znakami zapytania

  04 maja 2017
  Windykator chwali się obniżeniem wskaźników zadłużenia, aczkolwiek sposób powstawania zysków i budowania kapitałów własnych wymagają głębszej refleksji. Spółka praktycznie nie nabywa nowych wierzytelności, chętnie natomiast zwiększa saldo pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym. Także kosztem wykupu obligacji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje