niedziela, 22 września 2019

Newsroom

Wywiad: Prezes spokojny o przyszłość Fast Finance

pytania przygotował: Emil Szweda, Obligacje.pl | 27 listopada 2014
Jacek Daroszewski, prezes Fast Finance i jeden z dwóch głównych akcjonariuszy spółki, odpowiada na pytania redakcji Obligacje.pl.

- W połowie marca zapadają obligacje Fast Finance za 30 mln zł. W jaki sposób sfinansuje Pan wykup?

Jacek Daroszewski, prezes Fast Finance:Do tej pory wyemitowaliśmy już dziewięć serii obligacji, trzy wykupy już za nami, także na duże kwoty rzędu 10 mln zł. To nie jest więc dla nas niezwykła sytuacja.

- Może o tyle, że jednak 30 mln zł to więcej niż połowa wszystkich obecnych obligacji spółki i prawie połowa wszystkich zobowiązań odsetkowych.

- Mamy świadomość rangi tej operacji, ale jesteśmy spokojni. Prowadzimy zaawansowane rozmowy, z których jestem zadowolony.

- Z kim i o czym rozmawiacie?

- O efektach będziemy informować w trybie przewidzianym dla spółki giełdowej. Wiadomo, że jest możliwych kilka wariantów. Możemy emitować nowe obligacje, możemy sięgnąć po kredyt bankowy, możemy podnieść kapitał.

- Sprzedać aktywa?

- Nigdy dotąd nie sprzedawaliśmy kupionych przez nas wierzytelności. Mogę powiedzieć, że ten wariant nas nie interesuje.

- Ponad 6 mln zł z marcowej serii znajduje się w portfelach TFI, głównie BPS TFI. Kto ma pozostałą część?

- Naszymi obligatariuszami są uznane instytucje finansowe, w tym banki.

- Spółdzielcze?

- Również. W gronie naszych obligatariuszy są instytucje finansowe. Obligacje zawsze oferowaliśmy inwestorom instytucjonalnym.

- W bilansie na koniec września wykazujecie już 51 mln zł pozostałych aktywów finansowych. Według raportów rocznych w tej pozycji było to ponad 32 mln zł pożyczek do spółek „Fast Lane Leasing”, „Spółdzielni mieszkaniowej Gawra” i do osoby fizycznej prowadzącej działalność pod nazwą Dabo.

- Pożyczki to był nasz sposób na zagospodarowanie nadwyżek gotówkowych, których nie mogliśmy w danym czasie wydać na zakup wierzytelności, gdyż na rynku nie było atrakcyjnych ofert. Zależało nam, żeby te pieniądze pracowały.

- Te tymczasowe nadwyżki ulokowaliście już w 2010 r. Od tego czasu odsetki są dopisywane do długu. Kiedy zaczniecie ściągać te należności?

- Chcę, żeby pieniądze wróciły do nas w ciągu dwóch lat, i oczekuję, że pierwsze spłaty pojawią się na początku roku.

- Inwestorzy nic nie wiedzą o kondycji tych podmiotów. Może poza wpisami do KRS, skąd mogą się dowiedzieć, że Fast Lane i Gawro są powiązane osobowo.

- Stale monitorujemy ich sytuację. Pożyczki są zabezpieczone i w naszej opinii ich spłata nie jest niczym zagrożona.

- Wybór firm, którym udzieliliście finansowania nie mógł być przypadkowy.

- Oczywiście, że nie. Są to firmy i osoby dobrze nam znane, do których działań mamy pełne zaufanie.

- Przychody w III kwartale były niższe niż rok wcześniej.

- Proszę pamiętać, że wykazywane przez nas przychody mają w całości charakter gotówkowy. W mojej opinii nasz model sprawozdawczości jest najbardziej przejrzystym z możliwych. Co więcej – z obsługiwanego portfela o wartości 0,5 mld zł, w aktywach wykazujemy tylko te 190 mln zł, które „pracują”. Należy też pamiętać, że nie konsolidujemy naszych wyników z wynikami naszego FIZ, który osiąga zadowalającą rentowność.

- Czyli macie argumenty przemawiające za udzieleniem nowego finansowania.

- Jestem spokojny o przyszłość Fast Finance.

- Dziękuję za rozmowę.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • mBank idzie pod młotek

  20 września 2019
  Niemiecki Commerzbank zamierza sprzedać swój pakiet kontrolny w mBanku, wynika z piątkowego komunikatu opisującego wstępną wersję nowej strategii.
  czytaj więcej
 • Sierpniowa publiczna emisja Kruka już na Catalyst

  20 września 2019
  Windykator wprowadził do obrotu warte 25 mln zł pięcioletnie papiery dłużne, za które zobowiązuje się płacić WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Getin Noble Bank bez widoku na zyski w tym roku

  20 września 2019
  Bank zmniejszył stratę w II kwartale, ale na powrót do rentowności każe jeszcze poczekać. Wciąż brakuje mu 1,5-1,6 mld zł kapitałów. Plan ich odbudowy zostanie określony w programie naprawczym, który zostanie złożony do KNF na początku października. Zarząd GNB liczy na jego zatwierdzenie jeszcze w tym roku.
  czytaj więcej
 • Columbus Energy powołał kolejną spółkę

  20 września 2019
  Columbus Profit, bo tak nazywa się nowo zawiązany podmiot, ma świadczyć usługi rachunkowo-księgowe, a także doradcze w zakresie podatków i prowadzenia działalności.
  czytaj więcej

Emisje