poniedziałek, 23 września 2019

Newsroom

Grupa PCZ chce skupować obligacje; wyceny w górę

ems | 12 marca 2015
Zarząd PCZ jest zaskoczony ostatnim spadkiem notowań obligacji, ale chce go wykorzystać do skupu długu poniżej wartości nominalnych. Rynek zareagował wzrostem cen.

Skupem zajmie się PCZ oraz podmioty zależne. Celem operacji ma być m.in. umorzenie obligacji, co może oznaczać, że podmioty zależne będą kupowały dług matki albo w celu trzymania go do wykupu, albo odsprzedaży po wyższych cenach. PCZ kupował swoje obligacje już pod koniec lutego, także korzystając z ich wyceny poniżej nominału. Wówczas informował o skupie 135 papierów.

Ponadto PCZ poinformował, że prowadzi negocjacje w sprawie emisji akcji, która mogłaby przynieść grupie do 100 mln zł i pomóc jej w przeniesieniu notowań na główny parkiet.

PCZ podał także, że w tym roku planuje przeprowadzenie jednej emisji obligacji, a kolejnej w 2016 r.

Spółka podała również, że dokonała przedterminowej spłaty kredytu obrotowego na kwotę 16 mln zł i uruchomiła nową linię do kwoty 20 mln zł, ważną do końca grudnia przyszłego roku. PCZ podał, że wartość tej linii może wzrosnąć w miarę wykupu kolejnych serii obligacji, a docelowo obligacje zostaną zastąpione przez długoterminowe kredyty.

Podpisany pod komunikatem bieżącym Stanisław Pachołek, wiceprezes spółki, poinformował ponadto, że "płynność bieżąca jest na bardzo dobrym poziomie".

Czwarty kwartał grupa zakończyła ze spadkiem przychodów o 5,7 proc. r/r do 17,1 mln zł. Na poziomie wyniku ze sprzedaży wykazano 3,8 mln zł straty (wobec 4 mln zł straty), zaś stratę operacyjną podliczono na 0,2 mln zł (wobec 24,5 mln zł zysku). W końcu po doliczeniu zysków z aktualizacji wartość inwestycji grupa wykazała 9,4 mln zł zysku netto wobec 24,3 mln zł zysku rok wcześniej.

30 czerwca zapadają obligacje PCZ o wartości 8 mln zł, a 2 listopada papiery warte 13 mln zł. Łącznie na Catalyst notowanych jest siedem serii obligacji PCZ wartych prawie 72 mln zł. W czwartek przed południem ich wyceny rosną nawet o 5,4 pkt proc., zbliżając się do nominalnych wartości.

Więcej wiadomości o PCZ S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje