niedziela, 31 maja 2020

Newsroom

PCZ żąda odszkodowania od banku

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 10 lipca 2015
Spółka domaga się od kredytodawcy 150 mln zł powołując się na „utracone korzyści” i „błędną interpretację umowy”.

To kolejna odsłona sporu, w wyniku którego 29 czerwca bank wypowiedział spółce kredyt obrotowy o wartości 20 mln zł. 30 czerwca PCZ nie wykupiło obligacji serii B na 8 mln zł oraz nie wypłaciło odsetek od sześciu kolejnych serii. Kilka dni później spółka złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości układowej.

Kwota roszczenia PCZ stanowi 44 proc. wartości aktywów całej grupy kapitałowej z marca tego roku i prawie dziesięciokrotność jej zeszłorocznego zysku operacyjnego. Pozew o zapłatę został złożony do wrocławskiego sądu 9 lipca. Spółka wciąż nie podaje natomiast z którym bankiem toczy spór.

Z informacji posiadanych przez zarząd emitenta wynika, że pozew przeciwko bankowi przygotowują także akcjonariusze emitenta, których szkoda z tytułu utraty wartości akcji wynosi ok. czterystu milionów złotych – podano w komunikacie.

Od poniedziałku 6 lipca obrót obligacjami PCZ jest zawieszony z powodu „istotnych informacji dotyczących spółki”.

Komentarz Obligacje.pl

Domaganie się od banku wysokiego odszkodowania przypomina próbę przerzucenia na niego winy za utratę płynności, która skutkuje brakiem wykupu obligacji oraz złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości układowej. Niestety, równie chętnie co o szkodzie wyrządzonej przez bank, PCZ nie informuje szczegółowo o powodach korekty aktywów, przyczynach zmian właścicielskich w spółkach zależnych czy przyczynach skupu obligacji za ponad 10 mln zł poza rynkiem na miesiąc przed terminem zapadalności serii B.

Więcej wiadomości o PCZ S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje