sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

Obligacje Oshee gwałtownie tanieją

Emil Szweda, Obligacje.pl | 11 lipca 2012
Najlepsza oferta kupna obligacji producenta napojów izotonicznych to w środę 70 proc. nominału, a sprzedaży 75 proc. Kurs spada od czasu publikacji raportu za 2011 r.

   Inwestorów zaniepokoiło roczne sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że Oshee Polska Sp. z o.o. miało w 2011 r. 6,2 mln zł straty, co przełożyło się na ujemne kapitały własne w kwocie 3,5 mln zł. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe wyceniono na 13,2 mln zł, podczas gdy wartość aktywów łącznie stanowiła 9,7 mln zł, z czego zaledwie 0,2 mln zł przypadło na aktywa trwałe.

   Znaczące pogorsze bilansu to efekt zmian w rachunku wyników. O ile przychody (21,9 mln zł), były tylko nieznacznie niższe niż rok wcześniej (22,7 mln zł), to za sprawą wzrostu kosztów operacyjnych do 27,1 mln zł (największy wzrost zanotowano w pozycji usługi obce, z 8 do 11,1 mln zł; najpewniej chodzi o wydatki marketingowe), spółka zanotowała 5,2 mln zł straty operacyjnej. 

   Mimo wyraźnego pogorszenia sytuacji finansowej audytor uznał, że "aktualna sytuacja jednostki nie upoważnia do eksponowania poważnego zagrożenia dla kontynuacji jej działalności w roku następnym po roku badanym". Jednak przed wydaniem tej opini zwrócił uwagę na modele Altmana i Hołdy, "które rozpoznają symptomy zagrożenia zdolności płatniczej i zagrożenia upadłością". Zobowiązania i rezerwy przekraczają 136 proc. aktywów, podczas gdy za bezpieczny uznaje się poziom 50 proc., a przekroczenie 75 proc. wskazuje na realne zagrożenie wypłacalności jednostki - to także cytat z badania ksiąg przez audytora, który zwrócił także uwagę na inne niedociągnięcia (niebezpieczne wskaźniki płynności czy złotej reguły finansowania). Adytor zalecił także szczegółową inwentaryzację, potwierdzenie sald z kontrahentami oraz weryfikację rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS.

   Wszystko to razem okazało się wystarczająco niepokojące dla inwestorów. Odsetki (6,25 pkt proc. ponad WIBOR3M) od obligacji Oshee wypłacone maja być 19 lipca, zaś data wykupu przypada trzy miesiące później. Część inwestorów wolała nie sprawdzać, czy firma będzie zdolna do zapłacenia odsetek w terminie i wykupu obligacji wartych nominalnie  6,02 mln zł.

   Trend spadkowy obligacji trwa od początku lipca. Raport roczny opublikowano 29 czerwca w piątek po zakończeniu notowań na Catalyst. Do tej pory obligacje Oshee wyceniano w okolicach wartości nominalnej. Tymczasem w środę, 11 lipca rano zawierano transakcje przy kursie 85 proc. nominału, ale obecnie (krótko po południu) najlepsza oferta sprzedaży to już 75 proc. nominału. 

   Nie udało nam się skontaktować z władzami spółki, ani uzyskać komentarza od oferującego obligacje (Dom Maklerski NWAI). Animatorem obligacji jest DM PKO BP i najpewniej od niego pochodzą widoczne na tablicy oferty kupna i sprzedaży. 

Więcej wiadomości o Oshee Polska Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst